Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

ZMIANA DOMENY W ADRESACH MAILOWYCH

Informuje, że wszelką korespondencję mailową do pracowników Spółki należy wysłać na adres zawierający nową domenę @pukgryfino.pl

Kontakty do wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie w zakładce KONTAKT --> WYDZIAŁY

Od dnia 01.09.2018r. domena @puk.gryfino.pl  przestaje funkcjonować !!!

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!