Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

Zestawienie wyników badań wody z ujęcia wody Tywa/Krzypnica wykonanych w roku 2018:

 

 1. 12.02.2018r. – woda podawana do sieci - jakość wody dobra - wyniki badań

 2. 12.02.2018r. – woda w sieci wodociągowej – jakość wody dobra – wyniki badań

 3. 19.03.2018r. – woda w sieci wodociągowej – jakość wody dobra – wyniki badań

 4. 19.03.2018r. – woda podawana do sieci wodociągowej – jakość wody dobra – wyniki badań

 5. 17.05.2018r. – woda głębinowa studnie nr 1A i 3A – jakość wody dobra – wyniki badań

 6. 21.05.2018r. – woda w sieci wodociągowej – jakość wody dobra – wyniki badań

 7. 21.05.2018r. - woda podawana do sieci – jakość wody dobra – wyniki badań

 8. 18.06.2018r. – woda w sieci wodociągowej – jakość wody dobra – wyniki badań

 9. 09.07.2018r. – woda podawana do sieci – jakość wody dobra – wyniki badań

 10. 13.08.2018r. – woda głębinowa studnie nr 1A i 3A – jakość wody dobra – wyniki badań

 11. 10.05.2018r. – woda głębinowa studnie nr 1A i 3A – jakość wody dobra - wyniki badań

 12. 23.05.2018r. – woda głębinowa studnie nr 1A i 3A oraz woda podawana do sieci – jakość wody dobra – wyniki badań

 13. 13.09.2018r. – woda głębinowa studnie nr 1A i 3A – jakość wody dobra – wyniki badań

 14. 17.09.2018r. – woda podawana do sieci oraz woda w sieci wodociągowej – jakość wody dobra – wyniki badań

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!