Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino na okres trzech lat obowiazująca od 06.11.2018r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gryfino obowiązujące od dnia 06.11.2018 r. (plik PDF)

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!