Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Awaria sieci wodociągowej ul. Fredry

Awaria wodociągu w ul. Czesława Miłosza

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie informuje, że firma realizująca prace budowlane w rejonie ul. Czesława Miłosza uszkodziła wodociąg w wyniku czego zmuszeni zostaliśmy odciąć dostawę wody do mieszkańców ul. Aleksandra Fredry oraz Czesława Miłosza. W chwili obecnej trawają prace mające na celu usunięcie nieszczelnośći. Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 20.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Dariusz Pasik

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!