Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Przerwy w dostawie wody Żórawki

Przerwy w dostawie wody Żórawki i Pniewo

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie informuje, że w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie drogi w ul. Jaśminowej w miejscowości Żórawki pracownicy Spółki będą prowadzili równocześnie prace konserwacyjne na sieci wodociągowej. W związku z powyższym w rejonie ulic Jaśminowej, Kwiatowej, Brzozowej, Stokrotki, Miodowej oraz w Pniewie w rejonie ulic Polnej, Kasztanowej, Dębowej, Lipowej, Klonowej, Rumiankowej, Bukowej, Gryfińskiej, Różanej, itp. mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Dariusz Pasik

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!