Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Nowe Czarnowo awaria sieci wodociągowej

Nowe Czarnowo awaria sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie informuje, że nastąpiła awaria sieci wodociągowej w m. Nowe Czarnowo. W celu naprawy przedmiotowej sieci występuje konieczność wyłączenia dostaw wody dla mieszkańców części miejscowości Nowe Czarnowo oraz Pniewo w rejonie ul. Gryfińskiej oraz Leśnej. Pracownicy Spółki przystąpili do realizacji prac naprawczych. Planowany termin usunięcia awarii 13.01.2020r. godz. 20.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Dariusz Pasik

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!