Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

POŚWIĄTECZNY ODBIÓR CHOINEK Z NIERUCHOMOŚCI

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informujemy, właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej  w miejscowości Gryfino, że w dniu 23, 24 stycznia 2020 r. realizowany będzie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie odbiór naturalnych choinek, wystawionych przy punktach wywozowych (czyli miejscach gdzie stoją u Państwa pojemniki na odpady).

W przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w miejscowości Gryfino choinki naturalne należy pozostawić przy pojemnikach na zmieszane odpady komunalne, które będą sukcesywnie odbierane w dniach: 21,22,28,29 stycznia 2019 r.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenie gminy Gryfino (tereny wiejskie) odbiór choinek odbędzie się 31 stycznia 2020 r., wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do PUK sp. z o.o. w Gryfinie.

Choinki naturalne muszą być pozbawione wszelkich ozdób lub lampek, gdyż jest to frakcja odpadów biodegradowalnych.

Choinki wykonane z tworzywa sztucznego traktowane są jak odpady wielkogabarytowe.

Informujemy ponadto, że zarówno choinki naturalne jak i sztuczne każdy mieszkaniec gminy Gryfino może bezpłatnie oddać dostarczając we własnym zakresie do Punktów  Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK-ów) zlokalizowanych:

- na ul. Targowej 9 w m. Gryfino (Baza Transportu PUK sp. z o.o.) od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

- na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gryfino – Wschód od poniedziałku do soboty w godz. 7-17.

 

Numer telefonu : 91 402-39-74 lub 91 416-30-51 wew. 142

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!