Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

AKTUALNA TARYFA

TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
OBOWIĄZUJĄCE 
OD DNIA 04.11.2021r. DO DNIA 03.11.2022r.

OPIS CENA NETTO CENA BRUTTO (przy 8% VAT)
ŚCIEKI 6,78zł/m3 7,32zł/m3
       
OPŁATA ABONAMENTOWA     
TARYFA CHARAKTERYSTYKA CENA NETTO (zł/okres rozliczeniowy) CENA BRUTTO (zł/okres rozliczeniowy)
Grupa 1 Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazanie wodomierza zainstalowanego na ujeciu własnym lub urządzenia pomiarowego lub wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 12,34 zł 13,33 zł
Grupa 2 Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazanie wodomierz głównego lub urządzenia pomiarowego lub wskazania wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej. 7,37 zł 7,96 zł
Grupa 3 Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w okresach rozliczeniowych korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych 4,98 zł 5,38 zł
Grupa 6 Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub urządzenia pomiarowego lub wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 14,73 zł 15,91 zł
Grupa 7 Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego lub wskazania wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej 9,76 zł 10,54 zł
Grupa 8 Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. 8,86 zł 9,57 zł