Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

AKTUALNA TARYFA

TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 04.11.2019r. DO DNIA 03.11.2020r.
OPIS
CENA NETTO
CENA BRUTTO (przy 8% VAT)
ŚCIEKI
6,48zł/m3
7,00zł/m3

 

OPŁATA ABONAMENTOWA 
TARYFA
CHARAKTERYSTYKA
CENA NETTO (zł/okres rozliczeniowy)
CENA BRUTTO (zł/okres rozliczeniowy)
Grupa 1
Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazanie wodomierza zainstalowanego na ujeciu własnym lub urządzenia pomiarowego lub wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
11,73 zł
12,67 zł
Grupa 2
Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani  w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazanie wodomierz głównego lub urzadzenia pomiarowego lub wskazania wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej.
7,02 zł
7,58 zł
Grupa 3
Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani  w okresach rozliczeniowych korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych
4,72 zł
5,10 zł
Grupa 6
Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub urządzenia pomiarowego lub wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
14,03 zł
15,15 zł
Grupa 7
Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego lub wskazania wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej
9,32 zł
10,07 zł
Grupa 8
Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
8,44 zł
9,12 zł
Grupa 9
Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o przeciętne normy  zużycia wody.
6,52 zł
7,04 zł