Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

CENNIKI

CENNIK

Na wykonywanie analizy fizykochemicznej wody do spożycia przez ludzi, wody surowej, ścieków, osadów, oraz analizy mikrobiologicznej wody do spożycia przez ludzi. W Laboratorium ul, Łączna 1; 74-100 Gryfino.

Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2016 r.

Lp.

Nazwa wskaźnika

Metoda pomiaru

CENA /zł/

Netto

23%VAT

Brutto

Woda, Ścieki, woda z pływalni

1

pH

PN-EN ISO 10523:2012

8,55

1,97

10,52

2

Przewodność elektryczna właściwa

PN-EN 27888:1999

8,55

1,97

10,52

3

Azot amonowy

PB-07.00

PN-ISO 7150-1:2002

19,00

17,00

4,37

3,91

23,37

20,91

4

Azot azotanowy

Azotany

PB-21.00

PB-11.00

17,00

17,00

3,91

3,91

20,91

20,91

5

 

Azot ogólny

PB-01.00

60,00

13,80

73,80

6

Azot azotynowy

Azotyny

PB-22.00

PB-12,00

22,00

22,00

5,06

5,06

27,06

27,06

7

BZT 5

PB-02.00

PN-EN 1899-2:2002

PN-EN 1899-1:2002

45,00

30,00

40,00

10,35

6,90

9,20

55,35

36,90

49,20

8

ChZT-Cr

PB-03.00

PN-ISO 15705:2005

40,00

40,00

9,20

9,20

49,20

49,20

9

Chlorki

PN-ISO 9297:1994

Ścieki

woda

 

13,00

12,00

 

2,99

2,76

 

15,99

14,76

10

Fosfor ogólny

 

Fosforany

PN-ISO 6878:2006

PB-04.00

PN-ISO 6878:2006

30,00

30,00

30,00

6,90

6,90

6,90

36,90

36,90

36,90

11

Siarczany

PB-05.00

PN-ISO 9280:2002

PB-08.00

25,00

55,00

25,00

5,75

12,65

5,75

30,75

67,65

5,75

12

SPCA

PB-19.00

35,00

8,05

43,05

13

SPCN

PB-16.00

35,00

8,05

43,05

14

Zawiesiny ogólne

PN-EN 872:2007+ap1:2007

40,00

9,20

49,20

15

Żelazo ścieki

Żelazo ścieki

Żelazo woda

Żelazo woda

PB-17.00

PN-ISO 6332:2001 pkt 7.1.1

PB-13,00

PN-ISO 6332:2001 pkt. 7.2

35,00

35,00

20,00

20,00

8,05

8,05

4,60

4,60

43,05

43,05

24,60

24,60

16

Pobieranie próbki chwilowej ścieki

PN-ISO 5667-10:1997

35,00

8,05

43,05

17

Pobieranie próbki średniodobowej ścieki

PN-ISO 5667-10:1997

180,00

41,40

221,40

18

Pobieranie próbki wody do badań fizykochemicznych

 

35,00

8,05

43,05

 

19

Pobieranie próbki wody do badań mikrobiologicznych

 

35,00

8,05

43,05

20

Mangan

PB-14.00

30,00

6,90

36,90

21

Twardzość ogólna

Magnez

Wapń

PB-15.00

30,00

6,90

36,90

22

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012

8,55

1,97

10,52

23

Mętność

PN-EN ISO 7027:2003

8,55

1,97

10,52

24

Smak

Zapach

PB-20.00

8,55

8,55

1,97

1,97

10,52

10,52

25

Oznaczanie Indeksu Nadmanganianowego

PN-EN ISO 8467:2001

30,00

6,90

36,90

26

Oznaczanie bakterii grupy coli

PN-EN ISO 9308-2;2014

35,00

8,05

43,05

27

Oznaczanie bakterii Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-2;2014

25,00

5,75

30,75

28

Oznaczanie Enterokoków kałowych

PB-27.00

50,00

11,50

61,50

29

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii w

220C

360C

 

 

 

50,00

50,00

 

 

11,50

11,50

 

 

61,50

61,50

Osady

30

pH

PN-EN 12176:2004

9,00

2,07

11,07

31

Opadalność

PN-75/C-04616/03

8,55

1,97

10,52

32

Indeks objętościowy

PN-75/C-04616/03

40,00

9,20

49,20

33

Sucha pozostałość

PN-EN 12880:2004

39,00

8,97

47,97

34

Substancje mineralne

PN-75/C-04616/01

44,00

10,12

54,12

35

Substancje organiczne

Substancje rozpuszczone

PN-75/C-04616/01

44,00

10,12

54,12

36

Tlen rozpuszczony

PN-EN 25814:1999

9,00

2,07

11,07

37

Zawiesiny ogólne

PN-EN 872:2007

40,00

9,20

49,20

38

Opracowanie wyników

 

10,00

2,30

12,30

39

Koszt transportu  stawka za 1,50 km

1,50

0,35

1,85