Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Regulaminy

Nazwa Data ostatniej
aktualizacji
pliku
Pobierz regulamin
w formacie .PDF
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino 15.02.2019 r.
Regulamin świadczenia usług komunalnych 07.03.2006 r.
Regulamin porządkowy cmentarzy komunalnych (tekst pierwotny) 13.09.2011 r.
Regulamin porządkowy cmentarzy komunalnych (zmiana do tekstu pierwotnego) 03.12.2015 r.
Regulamin porządkowy cmentarzy komunalnych (zmiana do tekstu pierwotnego) 30.09.2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino 20.02.2018 r.
Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 20.02.2018 r.
Regulamin ścieżki edukacyjnej na składowisku 03.12.2015 r.
Regulamin kojców do czasowego przetrzymywania bezpańskich psów na bazie transportu PUK Spółka z o.o. 20.01.2016 r.
Regulamin Odpłatnego Przekazania Urządzeń Wodociągowych i/lub Kanalizacyjnych w PUK sp. z o.o. w Gryfinie 23.08.2017 r.

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!