Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Formularze

Nazwa Data ostatniej
aktualizacji
Pobierz formularz 
w formacie .PDF
Zlecenie usługi (ogólne) 23.11.2018r.
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 23.11.2018r.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody i odprowadzenia ścieków 23.11.2018r.
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 23.11.2018r.

Wniosek o ekspertyzę wodomierza

23.11.2018r.
Zlecenie zewnętrzne - samochód do udrażniania kanalizacji 23.11.2018r.
Zlecenie zewnętrzne - samochód do czyszczenia i udrażniania kanalizacji 23.11.2018r.
Wniosek Inwestora o odbiór techniczny końcowy wykonanego przyłącza 23.11.2018r.
Wniosek Wnioskodawcy o odbiór techniczny częściowy wykonanego przyłącza 23.11.2018r.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z przyłączeniem 23.11.2018r.
Zlecenie na badania od klienta zewnętrznego - LABORATORIUM 20.07.2018r.

                               

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!