Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Dane teleadresowe

Siedziba

ul. Szczecińska 5; 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 51
tel. +48 661 310 021
fax. 91 416 30 51 wew. 116
sekretariat@pukgryfino.pl

NIP: 858-000-74-76
REGON: 811195875
NR KRS: 0000133946
Wysokość kapitału zakładowego:
15.767.500,00 zł

Godz. urzędowania: 7.00 - 15.00

Rachunek bankowy
Santander Bank Polska SA
38 1910 1048 2217 0107 7612 0001


Biuro Cmentarza Komunalnego

ul. Pomorska; 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 47
tel. 91 416 30 51 wew. 177
tel. +48 600 804 716
dodatkowo po godz. 15.00:
tel. 994
cmentarz@pukgryfino.pl

Zarządzanie Cmentarzami Komunalnymi
Beata Skrzypkowiak, tel. (91) 402-39-79, e-mail: cmentarz@pukgryfino.pl

Biuro Pogrzebowe
Joanna Szala, tel. (91) 402-39-77, e-mail: biuropogrzebowe@pukgryfino.pl


Laboratorium

ul. Łączna; 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 51 wew. 182
tel. +48 661 919 800
laboratorium@pukgryfino.pl

Oczyszczalnia ścieków

ul. Łączna; 74-100 Gryfino
tel. 91 416 30 51 wew. 180
tel. +48 661 310 008
oczyszczalnia@pukgryfino.pl


Składowisko odpadów

tel. 91 416 32 06
tel. +48 661 310 020


Pogotowie wodno-kanalizacyjne i lokatorskie


w godz. 7.00-15.00 w dni robocze
tel. 994
tel. 91 416 30 51
tel. +48 661 310 021

w godz. 15.00-7.00
w dni robocze i święta
tel. 994

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!