Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Wodno-kanalizacyjne

Zakład wodociągów i kanalizacji świadczy usługi w zakresie:

  • Wydawanie ogólnych warunków technicznych przyłaczenia do sieci wodno - kanalizacyjnych
  • Uzgodnienia dokumentacji technicznych sieci i przyłączy wodno - kanalizacyjnych
  • Wykonywanie przylączy wodno - kanalizacyjnych
  • Wykonywanie sieci wodno - kanalizacyjnych
  • Wymiana wodomierzy
  • Eksploatacja ujęć wody i hydroforni - produkcja i dostarczenie wody do odbiorców
  • Eksploatacja oczyszczalni i przepompowni ścieków - odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków
  • Prace remontowo - konserwacyjne na sieciach i przyłączach wodno - kanalizacyjnych


Kontakt z pracownikami

Dariusz Pasik - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Tel.: (91) 402-39-60 
e-mail: d.pasik@pukgryfino.pl

Jarosław Wilczyński - Specjalista ds. ujęć wody i rozwoju sieci
Tel.: (91) 402-39-63 
e-mail: j.wilczynski@pukgryfino.pl

Piotr Matwij - Inspektor ds. instalacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
Tel.: (91) 402-39-62
e-mail: p.matwij@pukgryfino.pl

Dariusz Jastrzębski - Specjalista ds. eksploatacji i rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
Tel.: (91) 402-39-49  
e-mail: d.jastrzebski@pukgryfino.pl

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!