Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Oczyszczanie miasta

Zakład usług komunalnych prowadzi usługi w zakresie:

  1. Utrzymania czystości dróg, ulic, chodników i placów
  2. Oczyszczania terenów zielonych
  3. Zimowego utrzymania dróg, ulic chodników i placów

Kontakt z pracownikami

Grzegorz Makowski - Mistrz ds. Oczyszczania i Zieleni
Tel.: (91) 402-39-73
e-mail: g.makowski@pukgryfino.pl

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!