Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Odbiór i gospodarka opadami

W zakresie gospodarki odpadami Przedsiębiorstwo usług komunalnych sp. z o.o. realizuje:

  • Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wg harmonogramu
  • Selektywną zbiórkę odpadów
  • Wywóz odpadów gabarytowych
  • Opróżnianie koszy ulicznych
  • Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  • Prowadzenie składowiska odpadów komunalnych Gryfino-wschód
  • Wynajem kontenerów na odpady budowlane, gabarytowe itp.
  • Wywóz odpadów budowlanych w kontenerach

Na Bazie Transportu przy ul. Targowej 9 został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZOK czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 - 17.00.
W PSZOK-u BEZPŁATNIE PRZYJMOWANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE POSEGREGOWANE ODPADY MAJĄCE CHARAKTER KOMUNALNY

Jak segregować śmieci?
Harmonogramy wywozu odpadów
Rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Gryfino

Wykaz aptek do których można bezpłatnie oddać przeterminowane leki

Kontakt z pracownikami

Rafał Kiełt- Mistrz ds. transportu
Tel.: (91) 402-39-74 
e-mail: r.kielt@pukgryfino.pl

Aleksandra Sujecka - Specjalista ds. Rozliczeń transportu i wywozu odpadów
Tel.: (91) 402-39-75 
e-mail: a.sujecka@pukgryfino.pl

Małgorzata Pawlewska / Składowisko odpadów - Starszy referent ds. rozliczeń transportu i składowiska odpadów
Tel.: (91) 416-32-06 
e-mail: skladowisko@pukgryfino.pl

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!