Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

Pogrzebowe

PUK Spółka z o.o. informuje

W nawiązaniu do oświadczenia PUK Spółka z o. o. w Gryfinie z września 2015r. w sprawie wysokości stawki podatku VAT za wykonanie grobu murowanego, niniejszym informujemy, co następuje:

Spółka otrzymała indywidualną interpretację podatkową określającą zasadność zwrotu, procedurę wystawienia faktur korygujących i zasady zwrotu różnicy stawki podatku VAT, na podstawie której PUK dokona korekt faktur za groby murowane, sprzedawane od grudnia 2010r. do lipca 2015r. oraz wypłaci powstałą z tego tytułu nadpłatę.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie stosownego wniosku przez Zleceniodawcę w siedzibie Spółki przy ul. Szczecińskiej 5 lub w Biurze na cmentarzu komunalnym w Gryfinie, ul. Pomorska 1c. W celu udogodnienia PUK przygotował wzór wniosku o zwrot różnicy podatku VAT w związku z zakupem grobu murowanego, do pobrania w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.puk.gryfino.pl w zakładce/usługi pogrzebowe

Prosimy o składanie wniosków do 31.12.2016r.

Do pobrania: wniosek o zwrot różnicy podatku VAT (PDF 47 kB)


Prowadzimy usługi w zakresie kompleksowej obsługi pogrzebów. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie istnienia firmy pozwala nam na organizację uroczystości pogrzebowych na wysokim poziomie i zapewnia Rodzinom, które znalazły się w bolesnej sytuacji pewność załatwienia wszelkich spraw związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej.

Oferujemy kompleksową obsługę pogrzebu w tym:

 • przewóz Osoby Zmarłej na terenie kraju i z zagranicy
 • przygotowanie grobu ziemnego lub murowanego
 • przygotowanie tabliczki na krzyż
 • duży wybór trumien i urn (w tym urny ekologiczne)
 • oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej
 • odzież i ubieranie Osoby Zmarłej
 • całodobową chłodnię
 • organizację kremacji
 • transport autokarem
 • kaplicę na terenie cmentarza
 • pomoc lub zastępstwo w załatwieniu aktu zgonu i zasiłku pogrzebowego z ZUS

Dodatkowo bezpłatnie zapewniamy:

 • baldachim, autokarawan i windę do opuszczania trumny, urny
 • nagłośnienie w kondukcie i podczas ceremonii pogrzebowej
 • nekrologi, modlitewnik, różaniec, obrazki pamiątkowe
 • wieniec ze sztucznych kwiatów i pięć zniczy,
 • obudowę drewnianą do pojedynczego grobu ziemnego

Ponadto oferujemy:

 • usługę ekshumacji,
 • sprzedaż akcesoriów funeralnych, w tym odzieży dla zmarłych
 • całoroczną i okazjonalną opieką nad grobami.

Kontakt z pracownikami

Joanna Szala
Biuro Usług Pogrzebowych 
ul. Pomorska 1c, 74-101 Gryfino (teren cmentarza)
czynne 7:00-15:00  dni robocze, 9:00-12:00 soboty
tel.: (91) 402-39-77, (91) 416-30-47, +48 600 804 716, 994 (całodobowo)
e-mail: biuropogrzebowe@pukgryfino.pl

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!