Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

CZYSTE MIASTO

 

Częstotliwość prac w zakresie bieżącej pielęgnacji trawników

Kategoria Ia - 1 raz : kwiecień, maj, wrzesień, październik, 2 razy: czerwiec, lipiec, sierpień

Kategoria Ib - od kwietnia do października - 1 raz w miesiąca

Kategoria IIa - IIb - od maja do września - 1 raz w miesiącu

Kategoria IIIa - IIIb - maj, lipiec, wrzesień - 1 raz co dwa miesiące

Kategoria IV - wg wskazania zamawiającego : 2 razy w roku

Lp Lokalizacja trawników Powierzchnia m2
  kategoria I a (tereny w mieście)  
1 ul. 1-go Maja/Chrobrego - plac przy "Dużej Fontannie" (dz. Nr 171) 1170
2 ul. 1-go Maja/Chrobrego - plac przy "Małej Fontannie (dz. Nr 201) 1020
3 ul. B. Chrobrego - skwer naprzeciwko baszty (tzw. "dywan kwiatowy) 210
  łącznie: 2400
  kategoria I b (tereny w mieście)  
1 Park Miejski - dz. Nr 265 ob.. Gryfino 3 53948
2 Pl. Sybiraków - dz. Nr 139 1103
3 Pl. Solidarności - dz. Nr 232 z dz. Nr 233 ob.. Gryfino 3 5200
4 ul. 1-go Maja - teren wokół bydynków przy ul. 1-go Maja 11,12,13,14,15 i ul. Krzywoustego 1-3, w tym teren przed przedszkolem nr 2 (dz. Nr 176/13, 181) 4446
5 ul. 9-go Maja/Armii Krajowej - skwer z placem zabaw (dz. Nr 51/1 ob.. Gryfino 4) 4000
6 ul. Bałtycka - działka przy murze obronnym (dz. Nr 214/12, 214/13, 214/14 700
7 ul. Chrobrego - basenik przy MDK (dz. Nr 153) 300
8 ul. Chrobrego - działka wokół budynku nr 8 - 14 (dz. Nr 245/17) 800
9 ul. Chrobrego/Niepodległości - skwer przy baszczie (dz. Nr 250/2) 1000
10 ul. Chrobrego - skwer przed budynkami przy ul. 1-go Maja 15 i Krzywoustego 1-3 (dz. Nr 183 2100
11 ul. Chrobrego - skwer przy dawnym sklepie "Plus" (dz. Nr 180/7) 620
12 ul. Energetyków - przy Nabrzeżu i zieleńce na Nabrzeżu (dz. Nr 176/13, 205/1, 214/6, 214/8, 214/11, 214/16, 278, 279) 6440
13 ul. Flisacza/Szczecińska - skwer z masztami flagowymi (dz. Nr 62 ob.. Gryfino 1) 2208
14 ul. Grunwaldzka/Niepodległości - ciąg pieszy za MDK (dz. Nr 155) 700
15 ul. Grunwaldzka - teren po dawnej komendzie policji 250
16 ul. Kościelna - parking przed biblioteką publiczną (dz. Nr 201 ob.. Gryfino 3) 70
17 ul. Krzywoustego - działka między murem obronnym, a przedszkolem nr 2 100
18 ul. Łużycka teren koło ZUS (dz. Nr 164/7) 250
19 ul. Niepodległości - teren wokół budynków nr 2, 4-6, 8-10 i 12-14 (dz. Nr 259/3 i 259/2 4550
20 ul. Niepodległości - teren wokół budynków przy u. Niepodległośći 19-21, 23-25, 27-29, 31-33, 35-37, 1-go Maja 19-22, ul. Chrobrego 20-28a (dz. Nr 235/6) 4600
21 ul. Niepodległości/Parkowa - ciąg pieszy wraz z terenem wokół garaży (dz. Nr 257/6) 40
22 ul. Parkowa przy trafostacji (dz. 254-5, 254/7) 150
23 ul. Piastów - skwer (dz. Nr 216/1) 233
24 ul. Szczecińska - skwer przy wiadukcie, zjazd z ulicy Szczecińskiej w ulicę Flisaczą 380
25 ul. Żołnież Wyklętych - droga do bramy za sklepem biedronka (dz. Nr 271, 223/14 350
  łącznie: 94538
  kategoria II a (tereny w mieście)  
1 droga do Urzędu Skarbowego - wzdłuż torów (dz. Nr 267/1) 100
2 ścieżka rowerowa 3000
3 droga na przystań wędkarską (dz. Nr 73) 360
4 tereny garażowisk (cały teren - ul. Targowa, ul. Słowiańska, ul. Asnyka/Jana Pawła II - całóść, Mieszka I - 2 lokalizacje) 2600
5 ul. 1-go Maja - teren przed budynkiem nr 31 (dz. Nr 197/3, 197/2, 196/9 150
6 ul. 1-go Maja - teren za budynkiem Nadleśnictwa Gryfino (dz. Nr 176/13) 320
7 ul. 11-go Listopada - pas drogowy 761
8 ul. 11-go lListopada tzw. "Mały Domek" (dz. Nr 21/28 250
9 ul. 11-go Listopada/Krasińskiego - łącznik przy ul. Krasińskiego 85-95 (dz. Nr 21/62 939
10 ul. 9-go Maja - teren wokół garaży (dz. Nr 48/73) 533
11 ul. 9-go Maja/Żeromskiego - łącznik (część dz. Nr 91/4, 91/2) 400
12 ul. Armii Krajowej - łącznik z ul. Okrężną (dz. Nr 234) 40
13 ul. Armii Krajowej - trafostacja przy nr 7 (dz. Nr 227/5) 200
14 ul. Armii Krajowej - część dz. Nr 485/7 365
15 ul. Artyleryjska - chodniki, parkingi (dz. Nr 333 i 318) 400
16 ul. Artyleryjska - dz. Nr 335/3 i przy trafostacji 850
17 ul. Artyleryjska - dz. Nr 349 135
18 ul. Artyleryjska - dz. Nr 351/1 83
19 ul. Artyleryjska - wjazd na ściężkę rowerową (dz. 723) 1000
20 ul. Artyleryjska - wraz z placem zabaw (dz. Nr 334) 1300
21 ul. Asnyka - pas drogowy (dz. Nr 556, 21/117) 870
22 ul. Brzozowa - droga do przepompowni P-6 (dz. Nr 120) 1200
23 ul. Czechosłowacka (dz. Nr 130/1 i 304 ob.. Pniewo oraz 310/22 ob.. Gryfino 5) 1430
24 ul. Energetyków 197
25 ul. Energetyków - boisko (dz. Nr 194/1) 2610
26 ul. Energetyków - dz. 196/10 755
27 ul. Energetyków - dz. Nr 207/1 1255
28 ul. Garbarska (dz. Nr 175/2, 175/1 i ul. Słowiańska (koło parkingu - dz nr 174/4 i 174/3 200
29 ul. Garbarska /Targowa - teren w sąsiedztwie parkingu i budynku przy ul. Garbarskiej 2 (dz. Nr 44/1, 43/1) 300
30 ul. Iwaszkiewicza 700
31 ul. Jana Pawła II - pas drogowy 11175
32 ul. Jana Pawła II - dz. Nr 27/15 ob.. Gryfino 4 850
33 ul. Jana Pawła II - pas drogowy w kierunku posesji nr 27 i nr 29 (dz. Nr 553) 500
34 ul. Kolejowa - skarpa (dz. Nr 1/28) 5100
35 ul. Kolejowa - wzdłuż garaży (dz. Nr 1/28) 1871
36 ul. Kołłątaja - parking 100
37 ul. Kołłątaja /Przytulna - łącznik 38
38 ul. Konopnickiej - dz. Nr 33/2 1830
39 ul. Konopnickiej - dz. Nr 40/7 900
40 ul. Kościelna 240
41 ul. Krasińskiego - droga do netto, wraz z częścią skarpy (dz. Nr 42, 31/5) 198
42 ul. Krasińskiego - teren przy boisku gimnazjum (za ogrodzeniem) 1125
43 ul. Krótka 460
44 ul. Kwiatowa 210
45 ul. Krótka/Pomorska - 2 łączniki 625
46 ul. Lechicka - chodnik 20
47 ul. Letnia - naprzeciwko wjazdu na ścieżkę rowerową i wzdłuż ogrodów działkowych 500
48 ul. Limanowskiego - pas drogowy 1082
49 ul. Łużycka - przy budynku nr 2-4 (dz. Nr 9/2) 339
50 ul. Łużycka - teren za przystankiem autobusowym przy SP nr 1 - dz. Nr 21/1 50
51 ul. Łączna - dz. Nr 213/10, 213/3 i 212/3 2424
52 ul. Łokietka - ulica chodniki, skarpa (dz. Nr 166/66) 1391
53 ul. Łużycka - droga dojazdowa do budynku nr 16-18 dz. Nr 17/1) 46
54 ul. Policyjna - dz. Nr 163/3 i część dz. Nr 163/4 oraz 163/6 1770
55 ul. Łużycka - za kamienicą nr 6 (dz. Nr 11/4) 500
56 ul. Mieszka I - dz. Nr 176 550
57 ul. Mieszka I - skarpa (dz. Nr 187/3, 178/3) 2000
58 ul. Myśliwska - droga dojazdowa do Jaeger Polska Sp. z o.o. (dz. Nr 32/2, 11/2. 89/9, 89/12) 706
59 ul. Nadodrzańska 119
60 ul. Ogrodowa - parking 40
61 ul. Okrężna - wysepka przy budynku nr 2 przy ulicy Reymonta (dz. Nr 194/3) 32
62 ul. Orląt Lwowskich 100
63 ul. Orląt Lwowskich - koło transformatora (dz. Nr 405/1) 860
64 ul. Orląt Lwowskich - sąsiedztwo kontenerów na śmieci (dz. Nr 457) 20
65 ul. Orzeszkowej - chodniki 15
66 ul. Popiełuszki 100
67 ul. Prusa - parking (dz. Nr 262) 220
68 ul. Przemysłowa - do rozjazdu, łącznie z odcinkiem ul. Łużyckiej od wiaduktu 7140
69 ul. Przytulna 750
70 ul. Reymonta 50
71 ul. Reymonta - skrzyżowanie z ul. Fredry (dz. Nr 627) 70
72 ul. Rybacka 420
73 ul. Sienkiewicza - przy skrzyżowaniu (dz. Nr 52/9) 9
74 ul. Słoneczna 1800
75 ul. Słowackiego - chodniki 80
76 ul. Sportowa - parking i teren do bramy, teren za dawną siedzibą KS Energetyk (dz. Nr 4/7, 4/8, 4/9, 6/2) 250
77 ul. Sportowa - do bramy za OSIREM 600
78 ul. Szczecińska - droga przed piekarnią (dz. Nr 117) 140
79 ul. Szczecińska - boisko przy budynku nr 15 600
80 ul. Szczecińska - dz. Nr 76/2 98
81 ul. Szczecińska - dz. Nr 79 130
82 ul. Targowa - naprzeciwko budynku przy ul. Flisaczej 7-15, za stacją benzynową ORLEN (dz. Nr 60/8) 1320
83 ul. Targowa - pas drogowy (dz. Nr 45/5) 635
84 ul. Witosa - dz. Nr 192 90
85 ul. Wodna - ulica 105
86 ul. Wyspiańskiego - wraz z zielenią wokół parkingu samochodowego i chodnika w sąsiedztwie parkingu 270
  lącznie: 75966
  kategoria II b (tereny poza miastem)  
1 Borzym - skwer przy placu zabaw, zieleńce w centrum miejscowości 2622
2 Chlebowo - przy pojemnikach do zbiórki selektywnej 10
3 Chwarstnica - teren byłego torowiska (dz. Nr 143/3) oraz teren przy świetlicy wiejskiej dz. Nr 174/6) 2056
4 Czepino ul. Morenowa 805
5 Gardno - przy boisku, przy zbiorniku ppoż., przy budynku komunalnym 4600
6 Nowe Czarnowo - droga wokół sanatorium 4000
7 Nowe Czarnowo - teren od skrzyżowania z drogą krajową nr 31 do wjazdu do miejscowości (znak) do skrzyżowania z drogą wojewódzką na 121 400
8 Nowe Czarnowo - wieś 1850
9 Parsówek - dz. Nr 9/4 468
10 place zabaw na terenie miasta i gminy - szczegółowy wykaz w tabeli nr 3 16252
11 Przystanki autobusowe na terenie miasta i gminy -szczegółowy wykaz w tabeli nr 4 2000
12 Sobiemyśl 450
13 Sobiemyśl - wzdłuż rowu melioracyjnego 5412
14 Sobieradz - klin w centrum miejscowości 1018
15 Steklno - droga od posesji 1A do końca zabudowy domów letniskowych (dz. Nr 144/1) 760
16 Steklno - przy stacji poboru wody (przy działce PUK) 2030
17 Wełtyń - zieleńce wokół kościoła (w tym klomb przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej/Niepodległości i drugi przy ul. Wirowskiej/Niepodległości/Mickiewicza) 1612
18 Wirów - teren zatoki autobusowej (dz. 117/1) 300
19 Wirów - w obrębie skrzyżowania działek drogowych nr 17/5, 46/5, 17/41 oraz dz. Nr 60/1 - przy świetlicy 1502
20 Wirówek - ul. Polna- w kierunku do tzw. "czworaków) dz. Nr 186) 1200
21 Włodkowice - droga do Włodkowic od skrzyżowania z drogą w kierunku Zaborza 2000
22 Wysoka Gryfińska - park 8230
23 Żabnica, ul. Długa - droga do posesji przy nr 1 (dz. Nr 144) 140
24 Żabnica, ul. Zielna - od skrzyżowania wzdłuż ogrodzenia do przepompowni (dz. 216) 100
  łącznie: 59817
  kategoria III a (tereny w mieście)  
1 ul. Artyleryjska - dz. 325/4 900
2 ul. Fredry - dz. Nr 702, 696 1200
3 ul. Fredry - pas drogowy do granicy z działkami prywatnymi (dz. Nr 635, 656) 1900
4 ul. Kochanowskiego - pas drogowy do granicy z działkami prywatnymi (dz. Nr 601, 579) 1900
5 ul. Kochanowskiego - ciągi komunikacyjne (dz. Nr 569 i nr 582 ob.. Gryfino 4 450
6 ul. Kujawska - pas drogowy (droga prowadząca do posesji nr 12) 110
7 ul. Jana Pawła II - (działki nr: 274/14, 230/13, 229/6, 228/26, 227/3, 217/19, 224/10, 215/9, 212/8, 215/33, 213/4, 212/3, 211/2, 213/14, 208/12, 206/12, 208/8, 206/22, 210/3, 206/32, 201/10, 201/27, 201/14, 207/2, 201/18, 200/8, 196/4, 197/6, 195/4, 192/4, 191/5, 190/10, 189/7, 186/13, 188/11 ob. Wełtyń II 6750
8 ul. Jesienna - pas drogowy 1000
9 ul. Letnia - pas drogowy (w tym skarpy) od końca ogródków działkowych do działki nr 176/10 ob.. Żórawie 900
10 ul. Mazowiecka - w tym cała skarpa (dz. Nr 288/2) 1400
11 ul. Mazurska - pas drogowy 360
12 ul. Miłosza 370
13 ul. Opolska - pas drogowy wraz z przylegającymi skarpami w całości; koszenie obejmuje od początku skrzyżowania z ulicą Kołłątaja do końca dz. Nr 255/7 1500
14 ul. Opolska - dz. Nr 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 255/5, 466/1, 466/17 3100
15 ul. Pogodna - pas drogowyod nr 7 do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej 600
16 ul. Podlaska - pas drogowy od skrzyżowania z ulicą Kołłątaja 200
17 ul. Pomorska - rów melioracyjny, dz. Nr 26/51 240
18 ul. Pomorska - dz. Nr 26/42, 26/45, 26/47, 26/48, 26/58 100
19 ul. Reja - dz. Nr 612 100
20 ul. Reja - pas drogowy do granicy z działkami prywatnymi, w tym skarpy (dz. Nr 583) 1300
21 ul. Staszica - pas drogowy 280
22 ul. Śląska - pas drogowy do granicy z działkami prywatnymi 1120
23 ul. Piastów - klomby przy skrzyżowaniu z ulicą Chrobrego (irga) 60
24 ul. Wiosenna - pas drogowy 1000
  łącznie: 26840
  kategoria III b (tereny poza miastem)  
1 Czepino, ul. Podgórna - od skrzyżowania z drogą krajową do skrzyżowaniaz działką nr 390 1000
2 Czepino. Ul. Topolowa - dz. Nr 448 640
3 Daleszewo, ul. Topolowa, droga od Daleszewa do Łubnicy 3600
4 Daleszewo, ul. Akacjowa - dz. Nr 291 200
5 droga Stare Brynki-Raczki, wraz ze skarpą i terenem m-y świetlicą, a budynkami mieszkalnymi (dz. Nr 5/1) 3600
6 Gardno - dz. Nr 52/176 ob. Gardno 1250
7 Gardno - drogi w obrębie strefy przemysłowej 13875
8 Gardno, ul. Słoneczna (dz. Nr 6, 52/91, 54/14 1820
9 Pniewo - działka przy trafostacji przy ul. Klonowej 1 w Pniewie (dz. Nr 381/17) 110
10 Pniewo - klin przy drodze wojewódzkiej pomiędzy ul. Gryfińską i Polną (dz. Nr 423/5) 95
11 Pniewo - fragment przy pasie drogowym przy skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Kasztanową (dz. Nr 374) 65
12 Radziszewo, ul. Kościelna 100
13 Steklinko - dz. 17/3 400
14 Steklno - pas drogowy - droga do oczyszczalni (dz. Nr 149/15) 600
15 Wełtyń, ul. Grunwaldzka - od skrzyżowania do posesji 2g (dz. 275) 700
16 Wełtyń, ul. Polna - droga dojazdowa do posesji 350
17 Wełtyń, ul. Słoneczna, Pogodna i Zaciszna 900
18 Żabnica, ul. Szkolna - pobocze drogi gminnej (dz. Nr 15) 80
  łącznie: 29385
  kategoria IV  
1 dz. Nr 517 i nr 518 ob.. Gryfino 4 76000
2 zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych 27000
  łącznie: 103000
     

 

HARMONOGRAM OCZYSZCZANIE RĘCZNE  
       
Tabela nr 1 – Wykaz ulic na terenie miasta  
Lp. Ulice na terenie miasta Długość  
(km)
1. ul. 9 Maja – droga między WKU, a Szkołą Podstawową nr 2 0,07 2 x w miesiącu
2. ul. 11 Listopada wraz z parkingami i klombami wzdłuż ulicy (przy "Kwadracie") 0,31
3. ul. Andersa 0,21
4. ul. Artyleryjska 1
5. ul. Bałtycka 0,16
6. ul. Czechosłowacka 0,79
7. ul. Energetyków 0,34
8. ul. Flisacza (droga dojazdowa do budynku GTBS – dz. 250/4, 250/3, 48/4, 53/7, 50/1, 51/1, 52/1, 53/5, 53/6) 0,35
9. ul. Flisacza (droga między bud. nr 37, a 39-41) (dz. 51/2) 0,02
10. ul. Fredry 0,7
11. ul. Iwaszkiewicza 0,46
12. ul. Jana Pawła II 1,52
13. ul. Kochanowskiego 0,5
14. ul. Konopnickiej 0,46
15. ul. Kościelna 0,48
16. ul. Kościuszki (połowa ulicy) 0,29
17. ul. Krótka 0,16
18. ul. Krzywoustego 0,17
19. ul. Letnia 0,15
20. ul. Mieszka I 0,65
21. ul. Miłosza 0,17
22. ul. Myśliwska 0,34
23. ul. Nadodrzańska 0,16
24. ul. Okrężna 0,46
25. ul. Orląt Lwowskich 0,44
26. ul. Parkowa 0,54
27. ul. Piastów (w ciągu drogi gminnej) (dz. 244) 0,07
28. ul. Pionierów 0,1
29. ul. Policyjna + dz. przy ZUS 0,05
30. ul. Pomorska (odcinek do „Komandora”) 0,4
31. ul. Popiełuszki (wraz z ciągiem pieszym i drogą między budynkami) 0,59
32. ul. Prusa 0,12
33. ul. Przemysłowa 2,2
34. ul. Rapackiego – teren zakładu handlu (dz. nr 223/13, 223/14, 223/15) 0,72
9 ul. Reja 0,25
36. ul. Reymonta 0,46
37. ul. Rybacka 0,18
37. ul. Rybacka, dz. nr. 58 obręb Gryfino 1 - nad Odrą  
38. ul. Sienkiewicza 0,28
39. ul. Słowackiego 0,19
40. ul. Sportowa (do bramy za OSiR-em) 0,21
41. ul. Targowa 0,38
42. ul. Wodna 0,74
43. ul. Wodnika 0,13
44. ul. Wyspiańskiego 0,35
45. ul. Żeromskiego 0,17
46. ul. Żołnierzy Wyklętych 0,13
47. Ścieżka rowerowa 1,5
Łącznie: 20,12  
Częstotliwość oczyszczania: w okresie I-II, XII – raz w miesiącu, III-XI – 2 razy w miesiącu.
   
Tabela nr 2 – Wykaz dróg na terenach wiejskich  
Lp. Drogi na terenach wiejskich Długość  
(km)  
1. Bartkowo – droga w prawo od drogi w kierunku miejscowości Żórawie do nr 33 0,2 1 x na 2 miesiące
2. Borzym – droga brukowa wzdłuż kościoła 0,2
3. Chwarstnica, ul. Kasztanowa – droga do cmentarza 0,2
4. Chwarstnica, ul. Kościelna 0,2
5. Chwarstnica, ul. Krótka 0,1
6. Chwarstnica, ul. Leśna 0,1
7. Chwarstnica, ul. Łowiecka 0,1
8. Chwarstnica, ul. Okrężna 0,6
9. Chwarstnica, ul. Polna 0,25
10. Chwarstnica, ul. Słoneczna 0,05
11. Chwarstnica, ul. Topolowa 0,2
12. Czepino, ul. Akacjowa 0,2
13. Czepino, ul. Grabowa 0,61
14. Czepino, ul. Morenowa 0,51
15. Czepino, ul. Morenowa – chodniki 0,2
16. Czepino, ul. Piaskowa 0,9
17. Czepino, ul. Podgórna 0,43
18. Czepino, ul. Świerkowa 0,2
19. Czepino, ul. Topolowa 0,39
20. Czepino, ul. Widokowa 0,56
21. Daleszewo, ul. Akacjowa 0,2
22. Daleszewo, ul. Leśna 0,1
23. Daleszewo, ul. Sportowa 0,5
24. Dębce – droga (dz. nr 342/3) 0,7
25. Dołgie – droga przed budynkiem nr 38 do końca zabudowań 0,1
26. Dołgie – droga w kierunku „Małego Borzymia” 3,8
27. Dołgie – droga w kierunku oczyszczalni ścieków (do końca zabudowań) 0,1
28. Gardno, ul. Krótka 0,2
29. Gardno, ul. Niepodległości – przy budynkach wspólnot mieszkaniowych 0,1
30. Gardno, ul. Słoneczna z przedłużeniem do ul. Niepodległości 0,6
31. Krajnik – droga do budynku nr 50 0,2
32. Krajnik – droga do budynku nr 7 0,15
33. Krzypnica 0,6
34. Krzypnica – droga w lewo przed nr 13 do nr 13c 0,35
35. Krzypnica – droga w lewo za nr 13 do nr 27 i wyjazd przy nr 25 0,55
36. Krzypnica – droga w prawo od nr 14 do nr 4 0,95
37. Łubnica, ul. Kwiatowa 0,4
38. Łubnica, ul. Słoneczna 0,5
39. Mielenko Gryfińskie – pierwsza droga w lewo od strony Osucha (nr 22, 21) 0,15
40. Nowe Brynki, ul. Lipowa 0,7
41. Nowe Czarnowo – droga do budynku nr 23 0,05
42. Nowe Czarnowo – droga do budynku nr 29b 0,1
43. Nowe Czarnowo – droga przed wiaduktem w prawo od budynku nr 17 do 18b i do drogi nr 31 0,37
44. Nowe Czarnowo – droga przez wieś 2
45. Nowe Czarnowo – droga w kierunku budynku nr 19a 0,25
46. Nowe Czarnowo – droga wokół Sanatorium + chodniki (dz. nr 118/4, 118/8, 118/6) 2,75
47. Parsówek – droga w kierunku Parsowa 1,5
48. Pniewo – od ul. Gryfińskiej do budynku nr 30a 0,26
49. Pniewo – od ul. Gryfińskiej do ul. Różanej w Żórawkach (dz. nr 363) 0,17
50. Pniewo – od ul. Polnej przy budynku nr 12 do budynku nr 22a 0,2
51. Pniewo, ul. Brzozowa 0,3
52. Pniewo, ul. Bukowa 0,2
53. Pniewo, ul. Dębowa 0,15
54. Pniewo, ul. Gryfińska – od ul. Przemysłowej do przejazdu kolejowego (dz. nr 3) 0,3
55. Pniewo, ul. Kasztanowa 0,85
56. Pniewo, ul. Klonowa 0,25
57. Pniewo, ul. Leśna 2,25
58. Pniewo, ul. Lipowa 0,4
59. Pniewo, ul. Polna – od ul. Kwiatowej w Żórawkach 1
60. Pniewo, ul. Sosnowa – w ciągu drogi gminnej 0,3
61. Pniewo, ul. Topolowa 0,1
62. Radziszewo, ul. Fiołkowa 0,28
63. Radziszewo, ul. Konwaliowa 0,29
64. Radziszewo, ul. Kościelna 0,2
65. Radziszewo, ul. Liliowa 0,75
66. Radziszewo, ul. Różana 0,28
67. Radziszewo, ul. Stokrotki 1,26
68. Radziszewo, ul. Topolowa (droga Radziszewo-Łubnica) 1,6
69. Radziszewo, ul. Tulipanowa 0,6
70. Radziszewo, ul. Widokowa 0,3
71. Sobiemyśl 1,25
72. Sobieradz 1,5
73. Stare Brynki 0,26
74. Stare Brynki – droga w kierunku Raczek 1
75. Steklinko – droga od skrzyżowania z drogą wojewódzką 3,5
76. Steklno – droga do jeziora za nr 1a do nr 1g 0,4
77. Steklno – droga między nr 37, a nr 24 0,27
78. Steklno – droga na plażę PKS wraz z dróżkami wewnętrznymi po prawej stronie 1
79. Steklno – droga pomiędzy nr 25c, a nr 29 0,15
80. Steklno – droga w lewo od placu zabaw 0,3
81. Steklno – droga w lewo za nr 5a 0,1
82. Steklno – droga w prawo od placu zabaw 1
83. Steklno – droga wokół nr 39, a nr 39h 0,3
84. Steklno – droga w lewo m-y nr 37 a 37y 0,27
85. Wełtyń – centrum (ul. Podgórna, ul. Mickiewicza, ul. Kościelna, ul. Szkolna, ul. Niepodległości, ul. 1 Maja, ul. Łużycka, ul. B. Chrobrego) 3,5
86. Wełtyń, ul. Grunwaldzka 0,75
87. Wełtyń, ul. Polna 1,25
88. Wełtyń, ul. Słoneczna 0,15
89. Wełtyń, ul. Zaciszna 0,2
90. Wirów, ul. Okrężna – od trafostacji do rozjazdu przy nr 40 0,25
91. Wirów, ul. Okrężna – od rozjazdu przy trafostacji do nr 25 0,1
92. Wirów, ul. Okrężna – od trafostacji w kierunku nr 56 i za rozjazdem do nr 38d 0,35
93. Wirówek, ul. Polna 0,5
94. Włodkowice – droga od skrzyżowania z drogą w kierunku Zaborza 0,8
95. Wysoka Gryfińska 0,6
96. Żabnica, ul. Polna 0,6
97. Żórawie, ul. Borówkowa (od nr 1 do 18 z uwzględnieniem nr 3 i 5 – dz. nr 125 i 75/2) 1,8
98. Żórawie, ul. Jagodowa (od nr 29 do nr 33 oraz od nr 27b do nr 23) 0,55
99. Żórawie, ul. Malinowa (dz. nr 75/1, 94, 100, 103/1, 81/10 i 80/9) 1,57
100. Żórawie, ul. Morelowa (od nr 13 do 15 – dz.130) 0,37
101. Żórawie, ul. Poziomkowa (od nr 4 do 6a i w kierunku nr 25 – dz. nr 113) 0,9
102. Żórawki, ul. Chabrowa 0,2
103. Żórawki, ul. Kwiatowa – od ul. Polnej w Pniewie 0,6
104. Żórawki, ul. Miodowa 0,4
105. Żórawki, ul. Różana 0,4
106. Żórawki, ul. Rumiankowa 0,4
107. Żórawki, ul. Stokrotki 0,39
  Łącznie: 64,54
Częstotliwość oczyszczania – I - II, XI - XII – raz na dwa miesiące, w okresie III – X - raz w miesiącu    
       
Tabela nr 3  
Lp. Teren Powierzchnia (m2)  
1 ciągi piesze „Górny Taras” wraz ze schodami w skarpie przy ul. Kolejowej oraz z przyległymi chodnikami na długości ciągu pieszego od strony ul. Kolejowej i 9 Maja 231 codziennie
2 Park Miejski wraz z placem zabaw (dz. nr 265) oraz z przylegającymi chodnikami od strony ul. A. Krajowej, ul. Chrobrego oraz ul. Niepodległości 15.000
3 Pl. Barnima (dz. 212, dz. 173/1) wraz z przyległymi chodnikami od strony ul. Piastów oraz ul. Kościelnej; wyłączenie z obsługi 45 m² przed restauracją „Felix” w okresie obowiązywania tzw. „ogródka sezonowego” 2350
4 Pl. Pamięci Sybiraków (dz. nr 139) wraz z przyległymi chodnikami od strony ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Szczecińskiej 292
5 place przy „małej fontannie” i „dużej fontannie” (dz. nr 171, 201 – część) wraz z przyległymi chodnikami od strony ul. 1 Maja oraz ul. Chrobrego 726
  Łącznie: 18.599  
Częstotliwość prac: codziennie (od poniedziałku do niedzieli)  
       
Tabela nr 4  
Lp. Teren Powierzchnia (m2)  
1. Bulwar Nadodrzański (dz. nr 205/1, 214/6 – do chodnika przed nowymi trawnikami, 214/8, 214/9, 214/10, 214/11, 214/13, 214/14, 215/1) 14.500 2 x w miesiącu
2. łącznik ul. Krasińskiego/11 Listopada – ulica, chodniki, zieleńce (dz. nr 21/62) 2.500
3. łącznik ul. Krasińskiego/Przedszkole Nr 3 (dz. nr 42) 1.300
4. teren pomiędzy budynkami przy ul. 1 Maja 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 (część dz. nr 176/13 bez garażowiska przy ul. Słowiańskiej, wykazanego w tabeli nr 6, oraz północnej części nabrzeża) 10.000
5. teren przy boisku gimnazjum - za ogrodzeniem (część dz. Nr 544) 700
6. ul. 1-go Maja - chodnik przylegający do skweru przed budynkiem nr 15, od ul. Chrobrego do ul. Krzywoustego 90
7. ul. 11 Listopada – teren po tzw. „małym domku” (dz. nr 21/28 obręb Gryfino 4) 410
8. ul. 9 Maja – chodnik do budynku Starostwa Powiatowego, przy parkingu (dz. nr 21/50) 40
9. ul. 9 Maja – chodnik od ul. Asnyka do ul. A. Krajowej od strony skweru 120
10. ul. 9 Maja – chodnik od ul. Kolejowej do ul. Wojska Polskiego od strony skarpy 380
11. ul. 9 Maja/A. Krajowej – skwer z dawnym placem zabaw (dz. nr 51/1) 4.300
12. ul. Asnyka – dojazd do ul. Jana Pawła II (dz. nr 21/117, 556) 1.400
13. ul. Chrobrego – droga wewnętrzna za budynkami nr 16-18, 20-28, 30-38, 1 Maja 19-22 618
14. ul. Chrobrego – klomby 200
15. ul. Chrobrego – skwer przed budynkiem ul. 1 Maja 15 i Krzywoustego 1-3, wraz z chodnikiem (dz. 183) przy dawnym Rybnym 2.800
16. ul. Chrobrego – skwer przy baszcie (dz. nr 250/2) 1.400
17. ul. Chrobrego – chodnik przylegający do dz. Nr 183 (do skweru przed dawnym sklepem rybnym) 450
18. ul. Chrobrego – teren wokół budynku nr 8-14 (dz. nr 245/17) 2.400
19. ul. Chrobrego/Piastów – klomby 30
20. ul. Flisacza/Szczecińska – skwer z masztami flagowymi (część dz. nr 62) 2.208
21. ul. Garbarska 520
22. ul. Iwaszkiewicza – chodnik po lewej stronie od ul. W. Polskiego do ul. Krasińskiego 230
23. ul. Iwaszkiewicza – chodnik po prawej stronie od ul. W. Polskiego do końca skarpy przed boksem 80
24. ul. Iwaszkiewicza – droga dojazdowa do Gimnazjum, z przystankiem autobusowym, parkingiem i zieleńcami (dz. nr 16/2, obręb Gryfino 4) 3.522
25. ul. Kołłątaja – chodnik po lewej stronie od ul. W. Polskiego do budynku nr 21 350
26. ul. Kołłątaja – chodnik po prawej stronie naprzeciw nr 21 do ul. Opolskiej. 130
27. ul. Konopnickiej – boisko oraz plac zabaw (część dz. nr 39) 800
28. ul. Kościelna – dawny ciąg pieszy Marchlewskiego (dz. nr 219 obręb Gryfino 3) 1.000
29. ul. Kościelna – parking przed Biblioteką Publiczną (część dz. nr 201) 570
30. ul. Krzywoustego – zieleńce i chodniki (część dz. nr 181 obręb Gryfino 3) 1.200
31. ul. Łokietka – ulica, chodnik, skarpa (część dz. nr 166/66) 883
32. ul. Łużycka – chodnik w pasie drogi nr 31 wzdłuż budynku nr 16-18 60
33. ul. Łużycka – dojazd do budynku nr 16-18 (dz. nr 17/1) 324
34. ul. Łużycka – teren przed budynkiem nr 2-4 (dz. nr 9/2) 339
35. ul. Mieszka I – skarpa (dz. nr 178/3, 187/3 obręb Gryfino 4) 2.784
36. ul. Niepodległości – chodnik po lewej stronie od ul. 1 Maja do chodnika prowadzącego do sklepu „Biedronka” 48
37. ul. Niepodległości – chodnik po lewej stronie od ul. Piastów do ul. 1 Maja 300
38. ul. Niepodległości – chodnik po prawej stronie od skrzyżowania z ul. A. Krajowej do budynku nr 2 i od nr 4-6 do ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących, z drogą dojazdową do kontenera przy nr 12-14 182
39. ul. Niepodległości – teren pomiędzy budynkami nr 19-21, 23-25, 27-29, 31-33, 35-37 (dz. nr 235/6) 5.000
40. ul. Niepodległości – teren pomiędzy budynkami nr 4-6, 8-10, 12-14 (dz. nr 259/3) 3.815
41. ul. Parkowa – przy trafostacji (dz. nr 245/5, 254/7) 150
42. ul. Piastów – chodnik w ciągu drogi gminnej, od strony budynku nr 19-21 60
43. ul. Piastów – skwer wraz z częścią chodnika (dz. nr 216/1) 263
44. ul. Słowiańska – skwer przy dawnym sklepie "Plus" ze schodami (dz. nr 180/7) 1.800
45. ul. Słowiańska – ulica, chodniki 1.075
46. ul. Sportowa – naprzeciwko Biedronki (dz. nr 6/2 obr. 5 Gryfino) 39
47. ul. Sportowa – parking i teren do bramy przy KS „Energetyk” (dz. nr 4/7, 4/8, 4/9) 350
48. ul. Szczecińska – chodnik przecinający skwer z masztami flagowymi 40
49. ul. Targowa – droga w prawo przed budynkiem nr 11-12 (dz. nr 55/4 obręb Gryfino 3) 370
50. ul. Grunwaldzka /Sprzymierzonych - chodniki przylegające do budynku byłej Komendy Policji 220  
51. parking przy ul. 1-go Maja naprzeciwko UMiG (dz. Nr 172/3 i 172/4 obr. Gryfino 3 1239  
52. Pl. Solidarności (dz. Nr 232 i 233 obr. Gryfino 3 6899  
  Łącznie: 80488  
Częstotliwość prac: w okresie I - II, XII - 1 raz w miesiącu, III - XI – 2 razy w miesiącu.  
       
Tabela nr 5  
Lp. Teren Powierzchnia (m2)  
 
1. ciąg pieszy ul. Grunwaldzka/Niepodległości za MDK (dz. nr 155) 315 1 x w miesiacu
2. ciąg pieszy za Przedszkolem Nr 1 + parking (dz. nr 21/87 obręb Gryfino 4) tzw. tarka 300
3. droga do Urzędu Skarbowego od strony ul. Szczecińskiej (dz. nr 108 obręb Gryfino 3) 130
4. droga do Urzędu Skarbowego wzdłuż torów (dz. nr 267/1 i 118/9 obręb Gryfino 3) 450
5. ul. Szczecińska – droga przed piekarnią do budynku nr 12 (dz. 117 obręb Gryfino 3) 300
6. ciąg pieszy ul. Parkowa/Niepodległości (dz. nr 257/6 obręb Gryfino 3) 554
7. ul. Niepodległości – skwer przed budynkiem nr 2 (dz. nr 259/2 obręb Gryfino 3) 800
8. ul. Chrobrego – działka po oczku wodnym przy MDK (dz. nr 153 obręb Gryfino 3) 500
9. ul. 9 Maja/Żeromskiego – łącznik (część dz. nr 91/4) 200
10. ul. A. Krajowej/Ogrodowa – łącznik (dz. nr 441) 207
11. ul. A. Krajowej/Okrężna – łącznik (dz. nr 234) 50
12. ul. Przytulna/Kołłątaja – łącznik (dz. nr 442/6) 60
13. ul. Szczecińska/Flisacza – łącznik, parking dawnego „GS” (dz. nr 88/7) 200
14. ul. Prusa/A. Krajowej – parking (dz. nr 262) 300
15. ul. Wyspiańskiego – parking (dz. nr 91/2) 396
16. plac zabaw przy Pl. Solidarności (część dz. 232) 540
17. plac zabaw przy ul. Szczecińskiej (część dz. 82) oraz dz, 83/1 - łącznik Szczecińska/Flisacza przy GDK 800
18. ul. Andersa – chodniki 120
19. ul. Artyleryjska – chodniki, parkingi 1.225
20. ul. Brzozowa – droga do przepompowni P-6 1.100
21. ul. Kolejowa – wzdłuż garaży (dz. nr 1/28) 1.100
22. ul. Krótka – chodniki, parking 607
23. ul. Lechicka – chodnik 150
24. ul. Letnia – chodnik, parkingi 345
25. ul. Limanowskiego – ulica 4.300
26. ul. Mazurska – ulica 2.130
27. ul. Ogrodowa – parking 160
28. ul. Orląt Lwowskich – chodniki 314
29. ul. Orzeszkowej – chodniki 270
30. ul. Podgórna 600
31. ul. Popiełuszki – teren za OPS (dz. nr 11/4 obręb Gryfino 5) 900
32. ul. Przytulna – chodniki, parking 820
33. ul. Łużycka – teren za przystankiem autobusowym (dz. nr 21/1 obręb 5 Gryfino) 50
34. ul. Słoneczna – ulica 1.062
35. ul. Słowackiego – chodniki 100
36. ul. Sportowa – teren po „Czterech Kątach” (dz. nr 223/2, 223/13) 526
37. ul. Staszica – ulica 570
38. ul. Szczecińska – teren między budynkami nr 23 i 25 (dz. nr 76/2) 98
39. ul. Wierzbowa – droga 585
40. ul. Witosa – ulica, chodniki 513
41. ul. Śląska 1.100
42. dz. 60/8, dz. 274, 44/1, dz. 43/1, obr. 3 (za CPN Orlen) 3.500
43. ul. Bałtycka (działka przy murze obronnym) 700
44. ul. Artyleryjska (dz. nr 351/1 obręb Gryfino 4) 83
45. ul. Artyleryjska (dz. nr 325/4 obręb Gryfino 4) 1.117
46. ul. 1 Maja/Energetyków – boisko wraz z parkingiem (dz. nr 194/1 obręb Gryfino 3) 4.361
47. ul. Artyleryjska – skwer z placem zabaw (dz. nr 334 obręb Gryfino 4) 1.300
48. ul. A. Krajowej – działka z trafostacją (dz. nr 227/5 obręb Gryfino 4) 180
49. ul. Artyleryjska – dojazd do ścieżki rowerowej (dz. nr 318 obręb Gryfino 4) 1.808
50. ul. Artyleryjska – teren przed trafostacją (dz. nr 335/3 obręb Gryfino 4) 850
51. ul. Kołłątaja – parking (część dz. nr 168/1, 457 i 463/6) 720
52. ul. Łużycka – droga wewnętrzna między budynkami nr 81, 83 i 85 (dz. nr 232 obręb Gryfino 5) 400
53. ul. Orląt Lwowskich – teren przy trafostacji (dz. nr 405/1 obręb Gryfino 2) 71
54. teren za Nadleśnictwem część dz. 176/11 160
55. ul. Kołłątaja – działka za trafostacją, przed ul. Mazowiecką 2-2a (dz. nr 473 obręb Gryfino 2) 400
56. Sobiemyśl – wzdłuż rowu melioracyjnego, przy boisku oraz w centrum miejscowości 5.412
57. działka między murem obronnym, a Przedszkolem nr 2 500
58. ul. Kolejowa – skarpa (dz. nr 1/32) 520
59. Wysoka Gryfińska – park 5.400
60. Borzym – skwer przy placu zabaw, zieleńce w centrum miejscowości 2.622
61. Gardno – przy boisku, przy zbiorniku ppoż., przy budynku komunalnym 4.053
62. place zabaw na terenach wiejskich: 12.837
63. - Bartkowo (dz. nr 154) 198
64. - Borzym (dz. nr 336/1) 1.360
65. - Chlebowo (dz. nr 59/2) 363
66. - Chwarstnica (dz. nr 126) 1.188
67. - Czepino (dz. nr 427/2) 342
68. - Daleszewo (dz. nr 153/18) 80
69. - Dołgie (dz. nr 19) 345
70. - Drzenin (dz. nr 28/18) 468
71. - Gardno – przy boisku (dz. nr 52/104) 600
72. - Gardno – przy zbiorniku ppoż. (dz. nr 35/3) 144
73. - Krajnik (dz. nr 217/5) 368
74. - Krzypnica (dz. nr 255/8) 475
75. - Mielenko Gryfińskie (dz. nr 28/7) 456
76. - Nowe Czarnowo (dz. nr 62/1) 1.080
77. - Parsówek (dz. nr 9/5) 255
78. - Pniewo (dz. nr 502) 160
79. - Sobiemyśl (dz. nr 17/100) 285
80. - Sobieradz (dz. nr 255/1) 1.258
81. - Stare Brynki (dz. nr 12/1) 340
82. - Steklinko (dz. nr 17/3) 280
83. - Steklno (dz. nr 70) 760
84. - Wełtyń (dz. nr 385/1) 450
85. - Wirów (dz. nr 17/13) 385
86. - Wysoka Gryfińska (dz. nr 12/2) 330
87. - Zaborze (dz. nr 349/2) 273
88. - Żórawie (dz. nr 244/3) 594
89. ul. Czechosłowacka 7.000
90. ul. Kwiatowa 946
91. ul. Lechicka 1.293
92. ul. Ogrodowa 1.125
93. ul. Orzeszkowej 1.346
94. ul. Przytulna 2.000
95. ul. Grunwaldzka – droga w lewo za Pl. Pamięci Sybiraków (dz. nr 135/2) 242
96. ul. Kujawska 3.980
97. ul. Mazowiecka 1.220
98. ul. Opolska 3.718
99. ul. Podlaska 3.300
100. ul. Pomorska – droga wewnętrzna przy „Komandorze” (dz. nr 26/58 obręb Gryfino 2) 3.000
101. ul. Kolejowa – chodniki wzdłuż skarpy 1.200
102. ul. Pomorska – droga wewnętrzna przy myjni samochodowej (dz. nr 461/2 obręb Gryfino 2) 2.200
103. ul. Sienkiewicza – działka przy skrzyżowaniu z ul. 9 Maja (dz. nr 52/9 obręb Gryfino 4) 9
104. ul. Jana Pawła II – droga przy budynkach nr 2b, 2c, 2d (dz. nr 274/14 obręb Wełtyń II) 4.413
105. ul. Jana Pawła II – droga przy budynkach nr 8c i 12b (dz. nr 230/13 obręb Wełtyń II) 1.258
106. ul. Jana Pawła II – droga przy budynku nr 14b (dz. nr 229/6 obręb Wełtyń II) 262
107. ul. Jana Pawła II – droga przy budynku nr 18a do 20d (dz. nr 228/26 obręb Wełtyń II) 1.242
108. ul. Jana Pawła II – droga przy budynkach nr 16 do 18a i dalej w prawo (dz. nr 227/3 obręb Wełtyń II) 1.415
109. ul. Jana Pawła II – droga za budynkiem nr 27 w lewo (dz. nr 221/3 obręb Wełtyń II) 817
110. ul. Jana Pawła II – droga do budynku za nr 42d (dz. nr 216/1, 216/3, 216/12, 216/10, 216/11 i 216/5 obręb Wełtyń II) 577
111. ul. Jana Pawła II – droga od budynku nr 42d do 46c i z powrotem do głównej drogi (dz. nr 215/9, 212/8, 212/14 – część, obręb Wełtyń II) 2.352
112. ul. Jana Pawła II – droga do skrzyżowania w kierunku budynku nr 56n (część dz. nr 207/2 obręb Wełtyń II) 1.500
113. ul. Jana Pawła II – droga od budynku nr 50b do 54b (dz. nr 206/12 obręb Wełtyń II) 1.126
114. ul. Jana Pawła II – droga przy budynku nr 56e (dz. nr 206/22 obręb Wełtyń II) 1.274
115. ul. Jana Pawła II – droga od budynku nr 48i za nr 56n (dz. nr 210/3 i 206/32 obręb Wełtyń II) 1.599
116. ul. Jana Pawła II – droga przy skrzyżowaniu z ul. Artyleryjską (dz. nr 718 obręb Gryfino 4) 1.322
117. ul. Artyleryjska – droga przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II (dz. nr 723 obręb Gryfino 4) 1.808
118. ul. Energetyków – teren przy budynku nr 16-26 (dz. nr 207/1 obręb Gryfino 3) 1.385
119. ul. Energetyków – teren przed budynkiem nr 28-38 (dz. nr 196/10, 196/9, 196/15 i 197/3 obręb Gryfino 3) 1.173
120. ul. Wiosenna 1583
121. ul. Jesienna 1949
122. teren gminny po byłej Komendzie Policji (dz. Nr 142 obr Gryfino 3) 1400
123. Gardno, Park regionalny – ulice, place do zawracania, chodniki, ścieżki rowerowe 30.536
  Łącznie: 163411  
Częstotliwość prac: w okresie I- XII – 1 raz w miesiącu.  
  * - wg terminów oczyszczania mejscowości, na terenie których się znajdują    
       
Tabela nr 6  
Lp. Teren Powierzchnia (m2)  
1. "Górka Miłości" (dz. Nr 381 obr. 4) 68914  
2. tereny garażowisk - ul. Targowa, ul. Garbarska, ul. Słowiańska, ul. A. Asnyka, ul. Mieszka I, ul. 9-go Maja 12000  
3. teren za Cmentarzem Wojennym między skarpą przy ul. Kołłątaja, a ul. Orląt Lwowskich 2000  
1. teren między Nowymi Brynkami a Daleszewem dz. 315 (część drogi gruntowej) 400 1 x na kwartał
2. Żabnica, ul. Zielna (wzdłuż ogrodzenia do przepompowni) 80
3. Sobieradz – klin naprzeciw budynków nr 62 – 64 i 41-47 (część dz. nr 359) 1.018
4. Steklno – teren zielony naprzeciw budynku nr 5b (dz. nr 113/2) 1.660
5. Wełtyń – ul. Polna 20.000
6. dz. nr 354/5, 354/6, 387/4, 387/7, 387/8, 389/2, 389/4, 389/5, obręb Gryfino 2 (prawa strona ul. Kołłątaja w stronę ul. Opolskiej) 10.000
Łącznie: 116072  
Częstotliwość prac: raz na kwartał.  
  * w terminach oczyszczania    
       
       
       

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!