Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH ODPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PUK Sp. z o.o. W GRYFINIE
L.p. Wskaźniki zanieczyszczenia Jednostka Wartość
1 Temperatura °C 35
2 Odczyn pH jedn. pH 6,5-9,5
3 Zawiesiny łatwo opadające ml/l 10,0
4 Zawiesiny ogólne     mg/l                                                                    (g/m3) 1000
5 ChZT 2000
6 BZT5 1000
7 Suma substancji powierzchniowo czynnych anionowe i niejonowe 35,0
8 Azot amonowy 200
9 Azot azotynowy 10,0
10 Fosfor ogólny 20,0
11 Żelazo ogolne 10,0
12 Chlorki 1000
13 Siarczany 500
14 Siarczki 1,0
15 Fenole lotne 15,0
16 Węglowodory ropopochodne 15,0
17 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100
18 Glin 5,0
19 Antymon 0,5
20 Arsen 0,5
21 Bar  5,0
22 Beryl 1,0
23 Bor 10
24 Cyna 2,0
25 Cynk 5,0
26 Chrom (VI) 0,2
27 Chrom ogólny 1,00
28 Kadm 0,2
29 Kobalt  1,0
30 Miedź 1,0
31 Molibden 1,0
32 Nikiel 1,0
33 Ołów 1,0
34 Rtęć  0,05
35 Selen 1
36 Srebro 0,5
37 Tal 1,0
38 Tytan 2,0
39 Wanad 2,0
40 Chlor wolny 1,0
41 Chlor całkowity 4,0
42 Cyjanki zwiazane 5,0
43 Cyjanki wolne 0,5
44 Fluorki 20
45 Rodanki 30
46 Sześciochlorocykloheksan (HCH) 0,0
47 Czterochlorek węgla (CCl4) 1,5
48 Pentachlorofenol (PCP) 1,0
49 Aldryny, dieldryny, endryny, izodryny 0,0
50 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0,0
51 Heksachlorobenzen (HCB) 1,0
52 Heksachlorobutadien (HCBD) 1,0
53 1,2 - dichloroetan (EDC) 0,1
54 Chloroform (CHCl 1,0
55 Trichloroetylen (TRI) 0,1
56 Tetrachloroetylen (PER) 0,5
57 Trichlorobenzen (TCB) 0,05
58 Insektycydy fosforoorganiczne 0,1
59 Lotne związki chloroorganiczne (VOX) 1,5
60 Lotne węglowodory aromatyczne (BTX) (benzen, toluen, ksyleny) 1,0
61 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) 0,2
62 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 0,0
63 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 0,0
64 Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) 1,0
65 Siarczany  10