Przejdź do treści
Image Description

AKTUALIZACJA 27.03.2020 - Wyciąg z Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych s

Wyciąg z Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie

w sprawie: przeciwdziałania skutkom epidemii COVID – 19

Ustalenia organizacyjne:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o w Gryfinie realizuje zadania w zakresie działalności podstawowej, tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, oczyszczania miasta, pielęgnacji terenów zielonych, usług budowlanych, i in. zgodnie z przyjętymi planami i harmonogramami

 2. Odbiór odpadów komunalnych – zarówno zmieszanych jak i selektywnie zbieranych - prowadzony jest zgodnie z harmonogramem niezależnie od ich ilości.
 3. Od poniedziałku 16.03.2020 r. biura Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Gryfinie będą prowadzić obsługę interesantów w sposób pośredni. Oznacza to, że Spółka będzie wykonywać swoje obowiązki, lecz interesanci będą obsługiwani telefonicznie i mailowo.  
 4. W sprawach wyjątkowo pilnych interesant otrzyma niezbędną pomoc. W tym celu wydzielony został specjalny punkt do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem – SEKRETARIAT, lecz po uprzednim ustaleniu telefonicznym pilnej sytuacji.  
 5. Z dniem 16.03.2020r. następuje zamknięcie kasy głównej Spółki. Płatności  należy wykonywać przelewem na rachunek wskazany na fakturze.  
 6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) na Składowisku Odpadów Gryfino Wschód będzie zamknięty dla Klientów. Nie będzie przyjmował żadnych odpadów dowiezionych przez klientów. Informacje udzielane będą poprzez telefon 91 416 32 06 i e-mail: skladowisko@pukgryfino.pl
 7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przy ul. Targowej w Gryfinie będzie zamknięty dla Klientów. Nie będzie przyjmował żadnych odpadów dowiezionych przez klientów. Informacje udzielane będą poprzez telefon: 91 4023974, 91 4023986 i e-mail: p.lisiecki@pukgryfino.pl  lub r.kielt@pukgryfino.pl
 8. Biuro  obsługi cmentarza (budynek na terenie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie) będzie obsługiwało klientów wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 91 4023979 lub 695 310 809 lub poprzez e-mail: cmentarz@pukgryfino.pl
 9. Z dniem 16.03.2020r. zamknięta zostaje kasa Biura Obsługi Cmentarza (budynek na terenie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie), a opłat za groby można dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek 07 1130 1176 0022 2124 0920 0001 w Banku Gospodarstwa Krajowego. Informacja o wysokości opłaty i numerze rachunku bankowego będzie udzielana telefonicznie lub e-mailem. Faktury za opłaty będą wysyłane e-mailem i/ lub pocztą.
 10. Klienci Biura Usług Pogrzebowych Misterium (pawilon przed Cmentarzem Komunalnym w Gryfinie) przyjmowani będą pojedynczo.
 11.  W celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID – 19 wprowadzone zostaje czasowe zamknięcie kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie – ceremonie pogrzebowe na cmentarzach komunalnych zostają ograniczone do trzeciej stacji (na cmentarzu) oraz odbywać się będą bez możliwości odprawiania Mszy Św. w kaplicy i wyprowadzenia osoby zmarłej z kaplicy cmentarnej. Osoby najbliższe będą mogły pożegnać zmarłego w Sali pożegnań. 

 

WAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW

Sekretariat 91 402 39 40

Kadry i Płace 91 402 39 47

Dział Ekonomiczno – Finansowy 91 402 39 50

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Umowy – 91 402 39 67

Faktury – 91 402 39 65

Warunki techniczne  91 402 39 60, 91 402 39 61

Zakład Usług Komunalnych 91 402 39 42

Baza Transportu – Wywóz odpadów 91 402 39 86, 91 402 39 74