Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

Dostawa nowego pojazdu towarowo-osobowego

W dniu 9 marca 2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa fabrycznie nowego samochodu towarowo-osobowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie”.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę REN-CAR Sp. z o.o. i w wyniku rozstrzygnięcia postępowania Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie kupiło pojazd towarowo-osobowy Ford Transit, który będzie użytkowany przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych.  

Odbiór pojazdu odbył się w dniu 24 kwietnia 2020 r.