Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

Dostawa nowego pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów

W dniu 4 lutego 2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie”.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę WANICKI Sp. z o.o. i w wyniku rozstrzygnięcia postępowania Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie kupiło pojazd ISUZU P65, który będzie użytkowany przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych.

Odbiór pojazdu odbył się w dniu 29 kwietnia 2020 r.