Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

Dostawa nowego samochodu osobowo-towarowego

W dniu 27 lutego 2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-towarowego typu FURGON dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Gryfinie”.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę „RIA” Sp. z o.o. i w wyniku rozstrzygnięcia postępowania Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie kupiło pojazd osobowo-towarowy Peugeot Boxer, który będzie użytkowany przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Odbiór pojazdu odbył się w dniu 2 kwietnia 2020 r.