Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

Inwestycje z unijnym wsparciem

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie informuje, że uzyskało dofinansowanie dla dwóch projektów w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich konkursie w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej. Celem projektów jest podniesienie standardu życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i ekologicznego.

Po trwających ponad rok pracach projektowych i uzgodnieniach administracyjnych we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Gryfino przygotowano do dofinansowania następujące zadania:

  1. Budowa dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica wraz z rozbudową wodociągów wewnętrznych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik.

Budowa nowych studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica poprawi sprawność działania ujęcia oraz ciągłości i bezpieczeństwo dostaw wody dla miejscowości zasilanych z tego ujęcia: Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pastuszka oraz części mieszkańców miejscowości Pniewo. Jest to szczególnie ważne ze względu na występujące okresowo zjawisko suszy oraz  zwiększony pobór wody.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajnik umożliwi mieszkańcom tej miejscowości likwidację zbiorników bezodpływowych, a co za tym idzie obniży koszty odprowadzania nieczystości ciekłych. Wpłynie to również na poprawę jakości środowiska naturalnego.

Mapka projektu nr 1:

Budowa dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica wraz z rozbudową wodociągów wewnętrznych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik.

 

  1. Budowa sieci kanalizacji tłocznej Gardno – Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno oraz przebudową sieci wodociągowej azbestocementowej w miejscowości Gardno.

Budowa sieci kanalizacji tłocznej pomiędzy miejscowościami Gardno – Wełtyń ma na celu likwidację oczyszczalni ścieków w Gardnie. Oczyszczalnia nie spełnia aktualnych norm ochrony środowiska i wymaga bardzo poważnych nakładów modernizacyjnych, które w takiej sytuacji nie będą konieczne. Liczymy również na to, że zastosowane nowe pompy w przepompowni ścieków przyczynią się do poprawy działania całego układu kanalizacji sanitarnej w Gardnie. Zwiększony napływ ścieków do oczyszczalni w Gryfinie poprawi także efektywność i ekonomikę pracy tej instalacji.

Przebudowa sieci wodociągowej azbestocementowej w Gardnie ma na celu zapewnienie większej ciągłości dostaw wody dla mieszkańców tej miejscowości, jak również poprawę wydajności sieci i poprawę parametrów ciśnienia dostarczanej wody do budynków.

Mapka projektu nr 2:

Budowa sieci kanalizacji tłocznej Gardno – Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno oraz przebudową sieci wodociągowej azbestocementowej w miejscowości Gardno.

 

Łączna kwota dofinansowania ze środków PROW dla obydwu projektów wynosi blisko 2 mln. zł, co stanowi 63% kosztów kwalifikowalnych. Stosowne umowy między Spółką a Urzędem Marszałkowskim zostaną podpisane na początku czerwca. Zadania będą realizowane w latach 2020-2023. Po podpisaniu umów przekażemy informację o szczegółowych terminach realizacji zadań.

Rozstrzygnięty obecnie konkurs wyczerpuje alokację środków na cele gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Spółka  prowadzi obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych zadań inwestycyjnych do perspektywy finansowej 2021-2027.