Przejdź do treści
Image Description

Kompostownik w "deklaracji śmieciowej"

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, informuje, że prowadzona będzie weryfikacja sposobu postępowania z frakcją odpadów BIO. Zadeklarowanie posiadania kompostownika umożliwiło mieszkańcom obniżenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takich przypadkach, to na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zagospodarowania tego typu odpadów. Oznacza to, że Przedsiębiorstwo nie będzie odbierać z tych nieruchomości worków z odpadami BIO (i/lub przyjmować w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).