Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Gryfinie Sp. z o.o.

PSZOK

Składowisko odpadów Gryfino-Wschód czynne poniedziałek-sobota w godz. 7.00-17.00

Baza Transportu PUK ul. Targowa 9, 74-100 Gryfino czynne poniedziałek-piątek w godz. 7.00-17.00

Do PSZOK bezpłatnie oddajemy:

  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • żarówki, świetlówki i reflektory
  • opakowania po lekach i przeterminowane leki
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko na Składowisko odpadów)

STANY LICZNIKA

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online!