Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

Remonty Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie

Konserwacja antykorozyjna konstrukcji stalowych na obiekcie.

Zakres prac realizowanych w IV kwartale 2019 r. obejmował piaskowanie powierzchni metalowych podestów, pomostów, barierek, drzwi i konstrukcji wsporczych dachu, zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich powierzchni oraz dwukrotne malowanie nawierzchniowe powierzchni. Prace były wykonywane przez firmę zewnętrzną na zlecenie Spółki i zostały zakończone w grudniu 2019 r.

Remont dachu Budynku Obsługi Technicznej.

Po około 25 letnim okresie eksploatacji dach budynku obsługi wymagał gruntownego remontu, szczególnie w strefie przyjmowania ścieków z miasta tj. nad pomieszczeniem Hali krat, gdzie następuje pierwsze oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń stałych.  Już w II półroczu 2019 r. rozpoczęto przygotowania do remontu dachu ogłaszając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy. Podstawowy zakres inwestycji obejmował wykonanie remontu i konserwacji dachu oraz odtworzenie stanu pierwotnego wentylacji pomieszczeń poprzez obsadzenie nowych wentylatorów, spełniających wymogi w  zakresie przeciwwybuchowości. Podczas remontu konieczne było zastosowanie materiałów, które charakteryzują się wysokim stopniem odporności na panujące warunki (odporność na siarkowodór oraz inne związki chemiczne występujące w ściekach). Ostatecznie prace na obiekcie Oczyszczalni rozpoczęły się w marcu 2020 r.

Pierwszy etap prac polegał na demontażu obustronnego pokrycia dachowego nad pomieszczeniem Hali krat (¼ dachu), demontażu i wymianie konstrukcji nośnych nad tym pomieszczeniem. Na pozostałej powierzchni dachu budynku obsługi wykonano demontaż zewnętrznej warstwy blach, które uległy korozji.

Drugi etap prac polegał na montażu pokrycia dachowego na całym budynku, w tym dwuwarstwowo z ociepleniem nad Halą krat oraz mocowaniu rynien.

Trzeci etap prac polegał na montażu nowych urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu Hali krat oraz montażu nowych urządzeń wentylacyjnych w konstrukcji całego pokrycia dachowego na budynku.

Prace remontowe dachu Budynku obsługi zakończyły się oczyszczeniem i odtłuszczeniem całej powierzchni dachu oraz dwuwarstwowym pomalowaniem. 

Prace były wykonywane przez firmę  zewnętrzną na zlecenie Spółki i zostały ukończone w czerwcu 2020 r.