Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

WODA W KRANIE JEST BEZPIECZNA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w nawiązaniu do sytuacji w Odrze informuje, że nie eksploatuje ujęć powierzchniowych, z których pobierana byłaby woda dla celów socjalno-bytowych mieszkańców gminy Gryfino. Eksploatowane ujęcia głębinowe pobierają wodę z warstw wodonośnych (czwartorzędu) oddzielonych od wód powierzchniowych warstwą izolacyjną gliny, w tym od wody płynącej rzeką Odrą.
W związku z powyższym nie występuje obecnie zagrożenie wyłączenia dostaw wody dla mieszkańców gminy.
Spółka jest również w kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną na wypadek wykonywania badań wody. Jednocześnie informujemy, że Spółka zleciła wykonywanie badań wody pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych, które będą wykonywane codziennie dla ujęć położonych najbliżej rzeki Odry.