Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

WSPARCIE NA ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczenia
o zakupie preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych z dnia 9 listopada 2022 r.

1. Informuję, że na mocy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz rozporządzenia ministra aktywów państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, Gmina Gryfino umożliwi mieszkańcom zakup tańszego węgla po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r.

Sprzedaż węgla obsługiwać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp.
z o.o.

2. Wnioski o wydanie zaświadczenia o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych będzie można pobrać od dnia 10.11.2022 r. w następujących punktach:

1) W biurach obsługi interesanta:

● Ośrodka Pomocy Społecznej: ul. Łużycka 12 oraz ul. Sprzymierzonych 8A, Gryfino,

● Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: ul. 1 Maja 16, Gryfino,

● Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych: ul. Szczecińska 5, Gryfino.

2) Na stronach internetowych: ops.gryfino.pl, bip.gryfino.pl, pukgryfino.pl.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

3. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka Pomocy Społecznej: ul. Sprzymierzonych 8A, 74-100 Gryfino.

4. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku zostanie wydane zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla po cenie preferencyjnej. Odbiór zaświadczenia, w zależności od formy wskazanej przez mieszkańca we wniosku, odbędzie się za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście w siedzibie OPS przy ul. Sprzymierzonych 8.

5. Zakup węgla będzie możliwy w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Gryfinie na podstawie okazanego zaświadczenia. Szczegóły dotyczące procedury zakupu w postaci instrukcji dla klienta dostępne będą w Biurze Obsługi Klienta PUK (ul. Szczecińska 5, Gryfino, tel. 91 416 30 51 w. 154) oraz na stronie internetowej pukgryfino.pl.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (.doc)

Załącznik do wniosku - dotyczy osób, które nie wnioskowały o dodatek węglowy (.doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (.pdf)

Załącznik do wniosku - dotyczy osób, które nie wnioskowały o dodatek węglowy (.pdf)