Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

INFORMACJA DLA KLIENTA (GOSPODARSTWA DOMOWE)

 1. Rodzaj węgla w sprzedaży:
  1. orzech (> 25 mm)
  2. groszek (8–25 mm)
 2. Cena za 1 tonę:
  1. 1 900,00 zł (brutto) – sprzedaż luzem (min. 100 kg)
  2. 1 990,00 zł (brutto) – sprzedaż w workach typu BIG BAG (500-1500 kg)
 3. Transport do klienta[1]:
  1. w przypadku zakupu co najmniej 1 tony surowca (poniżej 1 tony transport własny)
  2. na terenie gminy Gryfino możliwość transportu surowca luzem i w workach
  3. na terenie pozostałych gmin możliwość transportu surowca wyłącznie w workach
 4. Koszt transportu (za kurs):
  1. 100,00 zł (brutto) – na terenie gminy Gryfino
  2. 210,00 zł (brutto) – na terenie pozostałych gmin
 5. Forma płatności[2]:
  1. gotówka
  2. karta płatnicza
   w Kasie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 5 (Budynek „B”)
 6. Przyjmowanie Zaświadczeń o zakupie preferencyjnym węgla w PUK Sp. z o.o. w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 5 (Budynek „B”).
 7. Godziny obsługi klienta (przyjmowanie zaświadczeń oraz płatności):
  od 8:00 do 13:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
 8. Procedura zakupu:
  1. zakup węgla możliwy jest na podstawie Zaświadczenia o zakupie preferencyjnym węgla[3]
  2. wraz z Zaświadczeniem należy dostarczyć wypełniony formularz Zapotrzebowanie (odpowiedni druk: dla gminy Gryfino lub gmin sąsiednich)
  3. po dostarczeniu ww. dokumentów należy dokonać płatności w Kasie PUK
  4. po zrealizowanej płatności za zakup należy udać się na skład węgla na Bazie Transportu PUK Sp. z o.o. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie celem uzgodnienia terminu dostawy/odbioru surowca
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać:
  1. osobiście w siedzibie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 5
  2. telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta PUK, tel. 91 416 30 51 wew. 154, 167, 165, 171
  3. na stronie internetowej www.pukgryfino.pl
 10. Niezbędne druki do pobrania osobiście w siedzibie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 5 lub ze strony www.pukgryfino.pl
 11. Sprzedawany węgiel dystrybuowany jest przez PGE Paliwa, posiada odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju.

 

Do pobrania:

Zapotrzebowanie na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu gminy Gryfino

Zapotrzebowanie na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu gminy sąsiednich

 

[1] transport węgla we własny zakresie umożliwi szybszy odbiór surowca ze składu

[2] przyjęte formy płatności umożliwiają szybszą realizację transakcji zakupowej

[3] Dokument wydawany na wniosek mieszkańca przez samorząd/jednostkę organizacyjną samorządu (dla mieszkańców gminy Gryfino – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie)