Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

Komunikat w sprawie rozszerzenia bezpośredniej obsługi interesantów w PUK sp. z o.o w Gryfinie

I. Od wtorku 26.05.2020 r. biura Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Gryfinie będą otwarte dla interesantów. Obsługa klientów odbywać się będzie według następujących zasad:

  1. Klienci kontaktują się z sekretariatem telefonicznie lub przez domofon. Sekretariat informuje pracownika merytorycznego prowadzącego dana sprawę o wizycie klienta. Pracownik odbiera klienta i kieruje do Biura Obsługi Klienta znajdującego się w budynku A pokój nr 4, gdzie   prowadzona jest indywidulana rozmowa i uzgodnienia w danej sprawie.

Numery pod które należy dzwonić:

Sekretariat 91 402 39 40

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Umowy – 91 402 39 67

Faktury – 91 402 39 65

Warunki techniczne  91 402 39 60, 91 402 39 61

  1. W Biurze Obsługi Klienta może przebywać jednocześnie jeden klient i jeden pracownik.
  2. Pracownik odprowadza klienta do wyjścia po zakończonej rozmowie i przekazaniu niezbędnych dokumentów

II. W celu usprawnienia przekazywania wniosków i dokumentów przed wejściem do siedziby PUK została umieszczona skrzynka. Wnioski należy wrzucać do skrzynki w zaklejonych kopertach. Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Na kopercie należy „hasłowo” wpisać rodzaj sprawy lub nazwę wydziału, do którego kierowany jest wniosek. Do wniosków należy dołączać wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty.

III. Od dnia 26 maja 2020 kasa główna Spółki będzie czynna w godzinach 7.30 – 13.00

IV. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) na Składowisku Odpadów Wschód jest otwarty dla Klientów. Dodatkowe informacje udzielane będą poprzez telefon 91 416 32 06 i e-mail: skladowisko@pukgryfino.pl

Od dnia 26 maja 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przy ul. Targowej w Gryfinie będzie otwarty dla Klientów. Dodatkowe informacje udzielane będą poprzez telefon: 91 4023974, 91 4023986 i e-mail: p.lisiecki@pukgryfino.pl  lub r.kielt@pukgryfino.pl

V. Od dnia 01 czerwca 2020r. otwarte dla klientów zostanie biuro i kasa Biura Obsługi Cmentarza (budynek na terenie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie).

Klienci Biura Usług Pogrzebowych Misterium (pawilon przed Cmentarzem Komunalnym w Gryfinie) przyjmowani będą pojedynczo.

Kaplica cmentarna na terenie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie jest udostępniana w celu wystawienia zmarłego i/lub odprawienia Mszy Św. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Od dnia 26 maja 2020r. otwarty zostanie Kojec, dostęp do Kojca będzie przysługiwał wyłącznie obecnym wolontariuszom (nie będą zawierane umowy z nowymi wolontariuszami). Wszelkie czynności podejmowane przez wolontariuszy wykonywane będą po godz. 15:30, poza budynkiem Bazy Transportu.

VII. Prosimy klientów o przestrzeganie obowiązujących zaleceń w zakresie ochrony przed koronowirusem:  zasłanianie ust i nosa poprzez stosowanie maseczek lub innych części garderoby, dezynfekowanie dłoni lub ubieranie rękawiczek jednorazowych. Prosimy o zachowanie wymaganego dystansu.