Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

Mamy dofinansowanie na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zostało Beneficjentem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa. Złożony w zeszłym roku wniosek o dofinansowanie znalazł się na 13 miejscu listy rankingowej operacji zakwalifikowanych do dofinansowania. Łącznie w ramach naboru złożonych zostało 51 wniosków, z czego 33 zadaniom przyznano środki.

W dniu 20 stycznia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego zawarta została umowa o dofinansowanie. Z ramienia Samorządu Województwa umowa została podpisana przez Wicemarszałka Olgierda Kustosza i Wicemarszałka Tomasza Sobieraja. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie reprezentowali Prezes Zarządu Marcin Stawicki oraz Wiceprezes Zarządu Wojciech Długoborski. W wydarzeniu uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - przedstawiciel właściciela Spółki, tj. Gminy Gryfino. Planowana operacja ma istotne znaczenie dla lokalnego rozwoju, ponieważ głównym jej celem jest poprawa jakości życia  i zaspokojenie potrzeb mieszkańców obszarów wiejskich gminy Gryfino. Dzięki otrzymanym środkom możliwa będzie poprawa jakości dostarczanej wody mieszkańcom Drzenina i Sobiemyśla poprzez przebudowę sieci wodociągowej, zwiększy się bezpieczeństwo dostaw wody dla obecnie obsługiwanych mieszkańców zaopatrywanych z ujęć Bartkowo i Chwarstnica, możliwe będzie odprowadzanie ścieków z m. Krajnik (docelowo do wybudowanej kanalizacji planuje się przyłączenie wszystkich mieszkańców), nastąpi wzrost zabezpieczenia mieszkańców i środowiska naturalnego przed występowaniem i skutkami awarii sieci poprzez zakup specjalistycznego sprzętu. 

Szczegóły dot. przedsięwzięcia