Przejdź do treści
Image Description

WAŻNE ! Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 marca 2020 r

Drodzy Mieszkańcy! Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników informujemy, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o w Gryfinie realizuje swoje zadania na bieżąco.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Spółce do minimum. Zachęcamy do skorzystania z obsługi telefonicznej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu

  • telefonicznej - tel. 91 416-30-51 

  • lub drogą elektroniczną - e-mail: sekretariat@pukgryfino.pl

Pozostałe numery telefonów oraz adresy mailowe znajdą Państwo w zakładce KONTAKT/Wydziały 

https://pukgryfino.pl/strona/wydzialy 

 

Przedsiębiorstwo zostało zobowiązane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do:

1) natychmiastowego przeprowadzenia przeglądu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pod kątem zdolności do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;

2) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury wodociągowej z powodu przekroczeń parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 z późn. zm.) lub absencji pracowników Przedsiębiorstwa;

3) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury kanalizacyjnej; 

4) bieżącego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o podejmowanych działaniach i ewentualnym wystąpieniu wszelkich nieprawidłowości lub awarii w eksploatowanej infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej.