Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

AKTUALNA TARYFA

 TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ OBOWIĄZUJĄCE 

OD DNIA 04.11.2019r. DO DNIA 03.11.2020r.

OPIS
CENA NETTO
CENA BRUTTO (przy 8% VAT)
WODA 4,50zł/m3 4,86zł/m3

 

OPŁATA ABONAMENTOWA 
TARYFA CHARAKTERYSTYKA
CENA NETTO (zł/okres rozliczeniowy)
CENA BRUTTO (zł/okres rozliczeniowy)
Grupa 1 Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazanie wodomierza głównego. 11,60 zł 12,53 zł
Grupa 2 Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub wskazania wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej. 6,89 zł 7,44 zł
Grupa 3 Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w okresach rozliczeniowych korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych 4,72 zł 5,10 zł
Grupa 6 Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazanie wodomierza głównego. 13,77 zł 14,87 zł
Grupa 7 Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej. 9,06 zł 9,78 zł
Grupa 8 Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. 8,18 zł 8,83 zł
Grupa 9 Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o przeciętne normy  zużycia wody. 6,26 zł 6,76 zł