Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

AKTUALNA TARYFA

                                    TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ                                          
OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 04.11.2021r. DO DNIA 03.11.2022r.
OPIS CENA NETTO CENA BRUTTO (przy 8% VAT)
WODA 4,76zł/m3 5,14zł/m3
       
OPŁATA ABONAMENTOWA     
TARYFA CHARAKTERYSTYKA CENA NETTO (zł/okres rozliczeniowy) CENA BRUTTO (zł/okres rozliczeniowy)
Grupa 1 Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazanie wodomierza głównego. 12,23 zł 13,21 zł
Grupa 2 Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub wskazania wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej. 7,26 zł 7,84 zł
Grupa 3 Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w okresach rozliczeniowych korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych 4,98 zł 5,38 zł
Grupa 6 Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazanie wodomierza głównego. 14,51 zł 15,67 zł
Grupa 7 Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej. 9,54 zł 10,30 zł