Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

Nazwa dokumentu Plik pdf

Zlecenie na badania dla klienta zewnętrznego

 

Zlecenie zewnętrzne czyszczenie sieci i urządzeń kanalizacyjnych (średnice DN 160 do DN 300)

Zlecenie zewnętrzne udrażnianie sieci i przyłączy kanalizacyjnych (średnice DN 160 do DN 200) 

zlecenie na usługi ZWiK
Wniosek Inwestora o odbiór techniczny końcowy wykonanego przyłącza
Wniosek Inwestora zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z przyłączeniem
Wniosek o ekspertyzę wodomierza
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej ilub kanalizacji sanitarnej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków
Wniosek o zawarcie umowy na usługi zwik
Wniosek Wykonawcy o odbiór techniczny częściowy wykonanego przyłącza
Zlecenie na wywóz odpadów w kontenerze
Oświadczenie związane z wynajmem kontenerów na odpady - 1
Oświadczenie związane z wynajmem kontenerów na odpady - 2
Oświadczenie PSZOK
Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków 
Umowa na odbiór odpadów NIEZAMIESZKAŁE 
Deklaracja - wywóz odpadów