Przejdź do treści
Image Description

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

Nazwa dokumentu Plik pdf

Zlecenie na badania wody dla klienta zewnętrznego

Zlecenie zewnętrzne czyszczenie sieci i urządzeń kanalizacyjnych (średnice DN 160 do DN 300) - Elephant 

Zlecenie zewnętrzne udrażnianie sieci i przyłączy kanalizacyjnych (średnice DN 160 do DN 200) - MAN

zlecenie na usługi WYDZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Wniosek Inwestora o odbiór techniczny końcowy wykonanego przyłącza
Wniosek Inwestora zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z przyłączeniem
Wniosek o ekspertyzę wodomierza
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i lub kanalizacji sanitarnej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej w celu budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla potrzeb przyłączenia do sieci
Wniosek Wykonawcy o odbiór techniczny częściowy wykonanego przyłącza
Zlecenie na wywóz odpadów w kontenerze
Oświadczenie związane z wynajmem kontenerów na odpady - 1

Oświadczenie PSZOK - odpady remontowo-budowlane
(zał. nr 2 do Zarządzenia dot. Regulaminu PSZOK)

Oświadczenie PSZOK (zał. nr 3 do Zarządzenia dot. Regulaminu PSZOK)
Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków 
Umowa na odbiór odpadów NIEZAMIESZKAŁE
Deklaracja (zał. 1 do umowy) - wywóz odpadów