Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

PROBLEM Z JAKOŚCIĄ WODY

ZGŁASZANIE PROBLEMÓW Z JAKOŚCIĄ WODY

W przypadku, jeśli Odbiorca usług zauważy u siebie pogorszenie parametrów jakościowych wody, np. barwy, zapachu, mętności, smaku, itp. może problem taki zgłosić w ramach pogotowia wodociągowego na bezpłatny numer 994 lub w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 pod numer 91 402 39 61 a w dni świąteczne oraz  w godzinach 15.00 – 07.00 na numer 91 402 39 74.

Przed powiadomieniem Spółki należy upewnić się, że powyższe pogorszenie parametrów jakości wody nie wynika z realizacji robót na instalacji wewnętrznej. Przy tym należy pamiętać, że każde zakręcenie i odkręcenie zaworów, czy opróżnienie instalacji może powodować krótkotrwałe zmiany parametrów jakościowych wody, co szczególnie dotyczy budynków wielolokalowych i wielokondygnacyjnych.

W trakcie zgłaszania pogorszenia jakości wody należy podać następujące informację:

  1. Jakich nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie,
  2. Okres wystąpienia tych nieprawidłowości,
  3. Dane kontaktowe wraz z adresem wystąpienia nieprawidłowości oraz numerem telefonu.

W przypadkach mniej pilnych zgłoszenia można również dokonać poprzez skrzynkę mailowa na adres: sekretariat@pukgryfino.pl wówczas interwencja zostanie podjęta w najbliższych dniach roboczych.