Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Jakie są objawy awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych?

Najczęściej zauważalnym objawem awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są wypływy wody lub ścieków. Jednak wiele awarii powstaje stopniowo i pierwsze ich objawy mogą być całkiem inne, a należą do nich m. in.:

  • zapadnięcia terenu – jezdni, chodnika, terenów zielonych, itp.
  • powstające kałuże lub mokre plamy – w dni suche,
  • nagłe pojawianie się tzw. „jeziorek” w terenach zielonych,
  • bujny wzrost zieleni w miejscach, gdzie nie ma systemów nawadniających oraz naturalnych cieków wodnych a w dłuższym okresie występują dni suche, słoneczne i bez opadów, itp.

UWAGA!!!

Spółka nie odpowiada za awarie instalacji wewnętrznych w budynkach jedno i wielolokalowych. Jeśli zostanie zauważona awaria sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w budynku, w którym mieszkasz - natychmiast skontaktuj się z administratorem. To w jego gestii jest naprawa instalacji wewnętrznych. Za tak powstałe ubytki wody płacą niestety wszyscy lokatorzy.


 

ZGŁASZANIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Szybkość wykrycia i usunięcia awarii sieci wodno-kanalizacyjnych zależy od informacji jakie posiada Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Podstawowym źródłem informacji na temat awarii dla Spółki są jej pracownicy, którzy poruszając się po terenie zgłaszają zauważone nieprawidłowości. Sieć wodno-kanalizacyjna jest jednak rozległa i dobrze ukryta, a pracownicy Spółki nie są w stanie być codziennie w wszystkich miejscach, gdzie zlokalizowane są sieci, również nawet najdoskonalsze systemy monitoringu nie są w stanie zlokalizować miejsc awarii, dlatego też jednym z najważniejszych o ile nie najważniejszymi źródłami informacji są mieszkańcy, którzy poruszając się po terenie są w stanie zauważyć więcej i szybciej niż nasi pracownicy.

Dlatego też Spółka ceni sobie współpracę z mieszkańcami i stara się reagować i sprawdzać wszystkie zgłoszenia, które otrzymujemy. Zgłoszenia o awariach czy podejrzeniach awarii najlepiej kierować pod numer telefonu naszego pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994 lub numery stacjonarne:

W godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze na numer 91 402 39 61

oraz w godzinach od 15.00 – 07.00 oraz w dni wolne od pracy na numer 91 402 39 74 – wówczas reakcja jest najszybsza.

Dzwoniąc należy przede wszystkim dokładnie określić miejsce zdarzenia – najlepiej podając nazwę ulicy i najbliżej znajdujący się numer budynku lub opis charakterystycznego punktu orientacyjnego.  Warto podać też swoje dane i numer telefonu kontaktowego, które w razie kłopotów z znalezieniem miejsca awarii posłużą do skontaktowania się w celu ustalenia tego miejsca.

Awarie można również zgłaszać poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną na pocztę mailową: sekretariat@pukgryfino.pl