Przejdź do treści
Image Description

Budowa dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica wraz z rozbudową wodociągów wewnętrznych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zamówienie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa o przyznaniu pomocy nr 00086-65150-UM1600092/19 z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz umowa o przyznaniu pomocy nr 00068-65150-UM1600093/19 z dnia 24 czerwca 2020 r.).

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie informuje, że uzyskało dofinansowanie dla dwóch projektów w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich konkursie w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej. Celem projektów jest podniesienie standardu życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i ekologicznego.

Po trwających ponad rok pracach projektowych i uzgodnieniach administracyjnych we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Gryfino przygotowano do dofinansowania następujące zadania:

Budowa dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica wraz z rozbudową wodociągów wewnętrznych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik.

Budowa nowych studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica poprawi sprawność działania ujęcia oraz ciągłości i bezpieczeństwo dostaw wody dla miejscowości zasilanych z tego ujęcia: Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pastuszka oraz części mieszkańców miejscowości Pniewo. Jest to szczególnie ważne ze względu na występujące okresowo zjawisko suszy oraz  zwiększony pobór wody.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajnik umożliwi mieszkańcom tej miejscowości likwidację zbiorników bezodpływowych, a co za tym idzie obniży koszty odprowadzania nieczystości ciekłych. Wpłynie to również na poprawę jakości środowiska naturalnego.

Mapka projektu nr 1:

Budowa dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica wraz z rozbudową wodociągów wewnętrznych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik.

Łączna kwota dofinansowania ze środków PROW dla obydwu projektów wynosi blisko 2 mln. zł, co stanowi 63% kosztów kwalifikowalnych. Po podpisaniu umów przekażemy informację o szczegółowych terminach realizacji zadań.

Rozstrzygnięty obecnie konkurs wyczerpuje alokację środków na cele gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Spółka  prowadzi obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych zadań inwestycyjnych do perspektywy finansowej 2021-2027.