Przejdź do treści
Image Description

Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie

Realizacja zamówienia w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie informuje, iż złożony przez Spółkę wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 466.583,00 zł.

Do postępowania konkursowego zgłoszono 226 projektów na łączną kwotę dofinansowania wielokrotnie przekraczającą planowany limit dotacji. Wniosek PUK uzyskał 58,61 punktów, co dało 17 miejsce na liście rankingowej. Kluczowym czynnikiem decydującym o tak wysokim miejscu była maksymalna ilość punktów uzyskana za przygotowanie i wykonalność inwestycji.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy około 120 kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie. W ramach zadania wykonywane będą roboty budowlane polegające na budowie dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w oparciu o energię słoneczną o mocy 136 kWp każda, wraz z budową przyłączy energetycznych oraz rozbudową rozdzielni głównej na terenie działki o numerze 196 obręb Gryfino 1 oraz na terenie samej Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie. Instalacja będzie produkować 249 MWh energii elektrycznej w roku na potrzeby własne oczyszczalni ścieków z możliwością odsprzedaży nadwyżek energii do sieci.