Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

DZIAŁALNOŚĆ LABORATORIUM

W 1995 r. Laboratorium PUK sp. z o.o. zostało utworzone dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków i odgrywało istotną rolę w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. Jako samodzielna komórka zostało wyodrębnione w systemie organizacyjnym Spółki w 2007 r.

W trosce o potrzeby i wymagania klienta, a także w celu zwiększenia zaufania i podniesienia kompetencji Laboratorium PUK sp. z o.o. wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny międzynarodowym standardem zgodnie z normą PN EN ISO/IEC17025.

W lipcu 2009 r. otrzymało certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1063 w zakresie analiz fizyko-chemicznych ścieków.

23 czerwca 2017 roku Laboratorium Badawcze PUK Sp. z .o.o otrzymało nowy certyfikat akredytacji w zakresie badań fizyko-chemicznych próbek ścieków, osadów, wody na pływalniach, wody surowej, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Certyfikat jest ważny do dnia 07.07.2021 roku.

Tym samym Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie potwierdziło na nowo swoje kompetencje, wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO/IEC 17025, oraz szczegółowymi wymaganiami zawartymi w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji.

 Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Laboratorium PUK Sp. z o.o. otrzymało zatwierdzenie Systemu Jakości Badań wody przeznaczonej do spożycia. Zakres badań obejmuje następujące parametry fizyko-chemiczne:

 • Oznaczenie bakterie grupy coli
 • Oznaczanie escherichia coli
 • Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej (badanie wykonywane na miejscu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie mętności
 • Oznaczanie zapachu
 • pH (badanie wykonywane na miesjcu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie twardości ogólnej (suma wapnia i magnezu)
 • Oznaczanie jonu amonowego (badanie wykonywane na miejscu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie Azotanów
 • Oznaczanie Azotynów (badanie wykonywane na miejscu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie chlorków
 • Oznaczanie żelaza (badanie wykonywane na miejscu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie Manganu
 • Oznaczanie Siarczanów
 • Oznaczanie chloru wolnego (badanie wykonywane na miejscu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie Barwy Rzeczywistej
 • Oznaczanie Indeksu Nadmanganianowego

W wodzie na pływalniach laboratorium wykonuje akredytowane badania parametrów niezbędnych do monitorowania niecek na basenie oznaczenia fizyko-chemiczne:

 • chlorku wolnego
 • chlorku całkowitego
 • chlorku związanego
 • pH
 • oznaczanie kwasu cyjanurowego
 • indeksu nadmanganianowego
 • potencjału redox
 • mętności
 • azotanów

Podstawowym celem działalności Laboratorium PUK Sp. z o. o. w Gryfinie jest wykonywanie analiz fizykochemicznych, oraz mikrobiologicznych. Pobranych i dostarczonych próbek przez klienta : ścieków, osadów, wody na pływalniach, wody surowej, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób gwarantujący zapewnienie najwyższej jakości usług, wiarygodności i obiektywności wyników badań oraz zaspokojenie oczekiwań naszych klientów.
Celem naszej działalności jest uzyskanie zadowolenia oraz zaufania naszych klientów. Systemowe Zarządzanie Laboratorium pozwala nam na podejmowanie działań w zakresie doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Laboratorium według międzynarodowego standardu PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Zarządzamy naszym Laboratorium przez cele, w związku z tym weryfikujemy wykonane zadania pod kątem stopnia ich realizacji, a głównymi kierunkami naszej działalności są:

 • Zobowiązujemy się do prowadzenia badań w sposób efektywny, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, udokumentowanymi metodami
 • wymaganiami klienta oraz zasadami wdrożonego Systemu Zarządzania.
 • Wzrost jakości świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, oraz obsługi klientów.
 • Doskonalenie metod badań.
 • Podejmowanie działań prowadzących do rozszerzenia zakresu akredytacji na wybrane metody badawcze.
 • Wzrost jakości świadczonych usług poprzez wdrażanie nowych metod badawczych, rozszerzanie zakresu akredytacji.
 • Stosowanie zasady współpracy zespołowej oraz indywidualnej odpowiedzialności za jakość wykonywanych badań.


Laboratorium wykonuje specjalistyczne badania laboratoryjne w dziedzinie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.
Metody akredytowane Laboratorium Badawczego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie zgodnie z Zakresem Akredytacji Nr AB 1063.


Do pobrania: FORMULARZ ZLECENIA BADAŃ


Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt do pobierania próbek oraz wykonywania badań na najwyższym poziomie.
 

Kontakt z pracownikami

Katarzyna Ulas - Kierownik laboratorium - Specjalista ds. jakości
Tel.: (91) 402 39 82, 661 919 800
e-mail: laboratorium@pukgryfino.plk.ulas@pukgryfino.pl