Przejdź do treści
Image Description

DZIAŁALNOŚĆ LABORATORIUM

W 1995 r. Laboratorium PUK sp. z o.o. zostało utworzone dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków i odgrywało istotną rolę w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. Jako samodzielna komórka zostało wyodrębnione w systemie organizacyjnym Spółki w 2007 r.

W trosce o potrzeby i wymagania klienta, a także w celu zwiększenia zaufania i podniesienia kompetencji Laboratorium PUK sp. z o.o. wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny międzynarodowym standardem zgodnie z normą PN EN ISO/IEC17025.

W lipcu 2009 r. otrzymało certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1063 w zakresie analiz fizyko-chemicznych próbek ścieków, osadów, wody na pływalniach, wody surowej, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz badań mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tym samym Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie potwierdziło na nowo swoje kompetencje, wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO/IEC 17025, oraz szczegółowymi wymaganiami zawartymi w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Laboratorium PUK Sp. z o.o. otrzymało zatwierdzenie Systemu Jakości Badań wody przeznaczonej do spożycia. Zakres badań obejmuje następujące parametry fizyko-chemiczne:

 • Oznaczenie bakterie grupy coli
 • Oznaczanie escherichia coli
 • Oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów w 360 C
 • Oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220 C
 • Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej (badanie wykonywane na miejscu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie mętności
 • Oznaczanie zapachu
 • Oznaczanie smaku
 • pH (badanie wykonywane na miesjcu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie twardości ogólnej (suma wapnia i magnezu)
 • Oznaczanie wapnia
 • Oznaczanie magnezu
 • Oznaczanie jonu amonowego (badanie wykonywane na miejscu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie Azotanów
 • Oznaczanie Azotynów (badanie wykonywane na miejscu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie chlorków
 • Oznaczanie żelaza (badanie wykonywane na miejscu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie Manganu
 • Oznaczanie Siarczanów
 • Oznaczanie chloru wolnego (badanie wykonywane na miejscu u klienta oraz w laboratorium)
 • Oznaczanie Barwy Rzeczywistej
 • Oznaczanie Indeksu Nadmanganianowego

W wodzie na pływalniach laboratorium wykonuje akredytowane badania parametrów niezbędnych do monitorowania niecek na basenie oznaczenia fizyko-chemiczne:

 • pH
 • oznaczanie kwasu cyjanurowego
 • indeksu nadmanganianowego
 • potencjału redox
 • mętności
 • azotanów

Podstawowym celem działalności Laboratorium PUK Sp. z o. o. w Gryfinie jest wykonywanie analiz fizykochemicznych, oraz mikrobiologicznych. Pobranych i dostarczonych próbek przez klienta : ścieków, osadów, wody na pływalniach, wody surowej, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób gwarantujący zapewnienie najwyższej jakości usług, wiarygodności i obiektywności wyników badań oraz zaspokojenie oczekiwań naszych klientów.
Celem naszej działalności jest uzyskanie zadowolenia oraz zaufania naszych klientów. Systemowe Zarządzanie Laboratorium pozwala nam na podejmowanie działań w zakresie doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Laboratorium według międzynarodowego standardu PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Zarządzamy naszym Laboratorium przez cele, w związku z tym weryfikujemy wykonane zadania pod kątem stopnia ich realizacji, a głównymi kierunkami naszej działalności są:

 • Zobowiązujemy się do prowadzenia badań w sposób efektywny, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, udokumentowanymi metodami
 • wymaganiami klienta oraz zasadami wdrożonego Systemu Zarządzania.
 • Wzrost jakości świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu, oraz obsługi klientów.
 • Doskonalenie metod badań.
 • Podejmowanie działań prowadzących do rozszerzenia zakresu akredytacji na wybrane metody badawcze.
 • Wzrost jakości świadczonych usług poprzez wdrażanie nowych metod badawczych, rozszerzanie zakresu akredytacji.
 • Stosowanie zasady współpracy zespołowej oraz indywidualnej odpowiedzialności za jakość wykonywanych badań.


Laboratorium wykonuje specjalistyczne badania laboratoryjne w dziedzinie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.
Metody akredytowane Laboratorium Badawczego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie zgodnie z Zakresem Akredytacji Nr AB 1063.


Formularz Zlecenia badań dla klienta zewnętrznego dostępny w zakładce "Poradnik dla klienta" - "Dokumenty do pobrania"

Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt do pobierania próbek oraz wykonywania badań na najwyższym poziomie.

Zachęcamy do współpracy inne Laboratoria Wodno – Kanalizacyjne z zakresu wdrażania metod fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych (weryfikacja, walidacja, rewalidacja metod badawczych, szacowanie niepewności pomiarów oraz interpretacja i praktyczne wykorzystanie badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych w celu zapewnienia jakości wyników badań).

Kontakt z pracownikami

Stella Pawlik - Kierownik laboratorium - Specjalista ds. jakości
Tel.:  91 416 30 51 wew. 182; 661-919-020
e-mail: laboratorium@pukgryfino.pl