Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GRYFINO

  • UCHWAŁA NR XL/399/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino

  • Załącznik do uchwały NR XL/399/17 - REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY GRYFINO

  • UCHWAŁA NR XLI/418/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • UCHWAŁA NR LIII/519/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych

  • UCHWAŁA NR LIII/518/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik