Przejdź do treści
Logo PUK Gryfino
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
Image Description

INFORMACJA dla przedsiębiorców (obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych)

Informacja dot. wywozu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

  • Każdy przedsiębiorca zobowiązany segregować odpady. W przypadku braku segregacji naliczana jest podwyższona opłata – 600 zł brutto za 1m3.
  • Umowę każdy przedsiębiorca musi zawrzeć osobno, ale można posiadać wspólny pojemnik dla kilku lokali (łączna pojemność wymagana dla wszystkich lokali).
  • Minimalne ilości pojemników/ worków wskazane są w § 3 załączonego Regulaminu (przedsiębiorca nie musi posiadać wszystkich  worków do segregacji jeżeli nie posiada np. odpadów szklanych czy bioodpadów), jednak obowiązkowy dla każdej firmy jest pojemnik na odpady zmieszane o pojemności min. 120 l, który wywożony będzie zgodnie z harmonogramem co 2 tygodnie.

Umowę wraz z deklaracją można wydrukować, podpisać i przekazać do PUK Sp. z o.o. lub zgłosić się na podpisanie umowy na ul. Szczecińską 5 (bud. B)

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja - pobierz

Umowa - niezamieszkałe NMM - pobierz 

Regulamin utrzymania czystości i porządku - pobierz 

 

 

Rejestr działalności regulowanej na terenie gminy Gryfino:

https://bip.gryfino.pl/chapter_61938.asp